วันนี้มีอะไร: 1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก (World Milk Day)

2018-06-01 00:00:56

วันนี้มีอะไร: 1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก (World Milk Day)

Advertisement

วันดื่มนมโลก (World Milk Day)
องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันดื่มนมโลก" (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ และองค์กรให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม

ภาพ artden / Shutterstock.com
ภาพ TUBS

222 ปีก่อน


พ.ศ. 2339
สหรัฐอเมริกาสถาปนาเทนเนสซี เป็นรัฐที่ 16 อย่างเป็นทางการ


ภาพ Paul Joseph Jamin

139 ปีก่อน
พ.ศ. 2422
ยูจีน หลุยส์ นโปเลียน เจ้าชายแห่งฝรั่งเศส ถูกสังหารในสงครามอังกฤษ-ซูลู
ภาพ @smart.krissada

41 ปีก่อน
พ.ศ. 2520
วันเกิด สมาร์ท-กฤษฎา พรเวโรจน์ นักแสดงหนุ่มขวัญใจสาวๆ แห่งช่อง 3