กรธ.จัดรับฟังความเห็นยกร่าง พ.ร.บ. สมาชิกวุฒิสภา

2017-05-17 14:20:15

กรธ.จัดรับฟังความเห็นยกร่าง พ.ร.บ. สมาชิกวุฒิสภา

กรธ. จัดสัมมนารับฟังความเห็นประกอบการยกร่าง พ.ร.บ.ส.ว. ด้านสมชัย ชี้ การเลือกตั้ง ส.ว. แบบไขว้ ป้องกันการฮั้วยาก
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา หรือ ส.ว. ที่รัฐสภา เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การเลือกตั้ง ส.ว. ด้วยระบบการเลือกตั้งทางอ้อม จากบุคคลใน 20 กลุ่มอาชีพ ตามที่บทถาวรของรัฐธรรมนูญ 2560 กำหนด รวมถึงชี้แจงหลักเกณฑ์การเลือกกันเอง การเลือกไขว้ระหว่างสาขาอาชีพ การขึ้นบัญชีสำรอง ขั้นตอนการรับสมัคร รวมถึงบทลงโทษต่าง ๆ พร้อมรับฟังความเห็น เพื่อนำไปประกอบการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว.
ด้าน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เห็นว่า  การแบ่งกลุ่ม 20 กลุ่มอาชีพนั้น เป็นเรื่องดีที่จะได้บุคคลที่มีองค์ประกอบและความสามารถหลากหลายเข้ามาทำหน้าที่ แต่ขั้นตอนการเลือกตั้งแบบไขว้กลุ่มอาชีพ ที่ต้องการป้องกันการสมยอม หรือการฮั้วนั้น จะทำให้เกิดความวุ่นวายทางธุรการ และการเลือกไขว้ระหว่างอาชีพ บุคคลที่อยู่ต่างอาชีพกัน ก็จะไม่รู้คุณสมบัติของบุคคลในอาชีพอื่น ๆ  ดังนั้น จึงต้องออกแบบให้ดี และส่วนตัว ยังมองว่า ไม่ว่าจะออกแบบอย่างไร ก็ป้องกันการฮั้วได้ยาก ส่วนที่ กรธ. กำหนดให้จับสลากคัดเลือกู้สมัครในระดับจังหวัด จาก 5 คน ให้เหลือ 1 คนนั้น นายสมชัย ระบุว่า วิธีการนี้ อาจป้องกันการฮั้วได้ในระดับหนึ่ง แต่การจับฉลาก จะทำให้ได้บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติ ตรงตามความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง เพราะ 5 คนนั้น อาจจะมีคุณสมบัติไม่เท่ากัน จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบว่า สิ่งที่ได้มานั้น จะคุ้มค่ากับสิ่งที่จะเสียไปหรือไม่


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง