“คุณหญิงกัลยา”เสนอรัฐปัดฝุ่นปลูกป่าใช้หนี้

2018-05-21 13:10:18

“คุณหญิงกัลยา”เสนอรัฐปัดฝุ่นปลูกป่าใช้หนี้

Advertisement

“คุณหญิงกัลยา” เสนอรัฐบาลใช้โครงการปลูกป่าใช้หนี้ หรือ ธนาคารต้นไม้ ให้ประชาชน แบ่งที่นาไร่สวน 1-2 ไร่ นำมาปลูกต้นไม้มีค่า 100-200 ต้น เก็บไว้เป็นบำนาญให้ตนเองเมื่อเกษียณ รวมทั้งเป็นมรดกให้ลูกหลาน

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ด้วยกระแสความตื่นตัวในการรักป่ารักสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันจะเห็นว่าประชาชนพร้อมในการที่จะออกมาปกป้องผืนป่า โอกาสนี้จึงอยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำการปลูกป่าใช้หนี้ เดิมของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาปรับใช้จะถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนมาก เนื่องจากมีการแก้ไข พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ให้สามารถต้ดต้นไม้มีค่าที่ปลูกในพื้นที่เอกสิทธิ์ของตนเองได้ จึงแนะนำว่าเกษตรกร ประชาชน สามารถแบ่งที่นาไร่สวนของตนสัก 1-2 ไร่ นำมาปลูกต้นไม้มีค่าต่างๆ รายละประมาณ 100-200 ต้น ทั้งเก็บไว้เป็นบำนาญให้ตนเองเมื่อเกษียณและเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานได้อีก

คุณหญิงกัลยา กล่าวต่อว่า โครงการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ หรือโครงการธนาคารต้นไม้ เดิมรัฐบาลเมื่อปี 2552 ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 45/2552 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2552 เพื่อจัดทำ เสนอแนะกรอบแนวทางและแผนงานในการที่รัฐบาลจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่อง โครงการธนาคารต้นไม้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นได้ทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปและผู้ที่ประสงค์จะปลูกต้นไม้ใช้หนี้ ทั้งนี้ประธานกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการธนาคารต้นไม้ โดยยุคนั้นมีทนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ รักษาการผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธาน รูปแบบโครงสร้างนี้สามารถที่จะนำมาปัดฝุ่นปรับใช้ให้เข้ายุคสมัยปัจจุบันได้อีกโดยให้ ธ.ก.ส.เป็นเจ้าภาพ
คุณหญิงกัลยา กล่าวอีกว่า ขณะนี้ปี 2561 ทราบว่ามีการแก้กฎหมายป่าไม้ปี 2484 กำลังจะบังคบใช้เร็วๆนี้ ดังนั้นนโยบายเดิมสมัยปี 2552 สามารถปฏิบัติได้โดยมีกฎหมายรองรับนับจากนี้ ก็ถือว่าจะทำให้ประชาชนสบายใจที่จะเข้าร่วมโครงการขณะที่ทาง ธ.ก.ส.ก็สามารถเป็นเจ้าภาพได้ตามนโยบายอย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ