Unseen แห่งใหม่ภูเก็ต เซลฟี่เครื่องบินหาดไม้ขาว

2018-05-15 17:10:38

Unseen แห่งใหม่ภูเก็ต เซลฟี่เครื่องบินหาดไม้ขาว

Advertisement

หลังมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก นิยมไปถ่ายภาพเครื่องบินริมชายหาดไม้ขาว ถือเป็นแหล่งอันซีนแห่งใหม่ แต่ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ระบุหากมีความเสียหายเกิดขึ้น มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตแม้จะได้ภาพที่สวยงามแค่ไหน แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับการบินด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้ติดตั้งระบบประกาศแจ้งเตือนเขตความปลอดภัย ทภก.ภูเก็ต ขึ้นบริเวณหัวทางวิ่งหาดไม้ขาว ซึ่งเป็นระบบประกาศที่จัดทำขึ้น เพื่อชี้แจงให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรทราบถึงมาตรการการรักษาความปลอดภัยและบทลงโทษหากเกิดการกระทำที่อาจเป็นอันตรายต่ออากาศยาน โดยโทษที่เกี่ยวข้องหากมีความเสียหายเกิดขึ้น มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิต


นอกจากนี้ ทภก.ได้มีการประสานไปยังนายอำเภอถลาง เพื่อขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อคอยให้คำแนะนำและทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมกันนี้ ทาง ทภก.ขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของอากาศยานและผู้โดยสารเที่ยวอย่างมีสติ เซลฟี่อย่างระมัดระวังกันนะคะ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทั้งนักท่องเที่ยวและเครื่องบิน

ขอขอบคุณภาพจาก Youtube:  PHUKET INTERNATIONAL AIRPORT 2016 โดย Doctor Waret


แท็กที่เกี่ยวข้อง