ค้านร่าง พ.ร.บ.ซูเปอร์บอร์ดของ สธ.

2018-05-08 13:20:19

ค้านร่าง พ.ร.บ.ซูเปอร์บอร์ดของ สธ.

Advertisement

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ค้านร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ หวั่น สธ.รวบอำนาจ เปิดช่องร่วมจ่ายบัตรทองเมื่อวันที่ 8 พ.ค.กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ร่วมยื่นหนังสือคัดค้านร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ แก่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โดยนายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ต้องการให้ถอนร่าง พ.ร.บ.นี้ หรือที่เรียกว่า พ.ร.บ.ซูเปอร์บอร์ดของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกจากการพิจารณาของ ครม. ก่อน เนื่องจากมีปัญหาหลายอย่าง เช่น การมีซูเปอร์บอร์ดเป็นการรวมอำนาจของ สธ. และทำลายหลักการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ซื้อบริการ และผู้จัดบริการ ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจได้เลย

“การแก้กฎหมายนี้ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างคณะกรรมการที่มี 44 คน มีตัวแทนจากประชาชนแค่ 3 คน แล้วจะถ่วงดุลอำนาจได้อย่างไร หรือการเปิดช่องให้มีการร่วมจ่ายในระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งอันนี้พวกเราไม่เห็นด้วย จึงมายื่นหนังสือให้รองนายกรัฐมนตรี ยับยั้งเรื่องเอาไว้ก่อน” นายอภิวัฒน์ กล่าวนายอภิวัฒน์ กล่าวอีกว่า กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ มีข้อเสนอ ดังนี้ 1.ให้ใช้โครงสร้างคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างการเป็นผู้อภิบาลระบบ และการเป็นผู้จัดบริการ 2.สนับสนุนให้ สธ.เป็นผู้อภิบาลระบบอย่างสมบูรณ์ โดยแยกหน่วยบริการทั้งหมดออกจาก สธ. ให้บริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 3.สนับสนุนการจัดสิทธิประโยชน์หลัก สิทธิประโยชน์เสริม 4.เห็นด้วยกับการกระจายอำนาจ แต่ไม่เห็นด้วยกับการตั้งเขตสุขภาพขึ้นใหม่ นอกจากนี้ ยังมีความเคลื่อนไหวในพื้นที่ เช่น กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ภาคเหนือ ร่วมกันส่งจดหมายไปยัง พล.อ.ฉัตรชัย พร้อมส่งสำเนาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เช่นเดียวกัน