วันนี้มีอะไร: 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคลสมัยรัชกาลที่ 9

2018-05-05 00:00:21

วันนี้มีอะไร: 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคลสมัยรัชกาลที่ 9

Advertisement

วันฉัตรมงคลสมัยรัชกาลที่ 9
วันที่ 5 พ.ค. 2493 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีขึ้น ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ทางราชการถือวันที่ 5 พ.ค. ของทุกปีเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหนึ่งของประเทศไทย ต่อมาในวันที่ 11 เม.ย. 2560 หลังการสวรรคตของพระองค์ท่าน ทางรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษายกเลิกวันนี้ลง

34 ปีก่อน
พ.ศ. 2527
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ หรือพระนามลำลองว่า พระองค์ติ๊ด ประสูติเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2527 เป็นพระธิดาพระองค์เล็กในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กับนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน

758 ปีก่อน
พ.ศ. 1803
กุบไลข่านขึ้นเป็นผู้นำจักรวรรดิมองโกล52 ปีก่อน


พ.ศ. 2509
จิตร ภูมิศักดิ์ ถูกอดีตกำนันต.คำบ่อ อาสาสมัคร และทหาร ล้อมยิงจนเสียชีวิตด้วยวัยเพียง 35 ปี ที่ทุ่งนากลางป่าละเมาะ บ้านหนองกุง ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร จิตรเป็นนักคิดด้านการเมือง นักปราชญ์ และนักปฏิวัติทางความคิดและวิชาการคนสำคัญของประเทศไทย


ภาพ KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL / AFP

13 ปีก่อน
พ.ศ. 2548
พรรคแรงงานชนะการเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักร ทำให้โทนี แบลร์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน