ปลาร้าไทยปลอดภัยได้มาตรฐาน (คลิป)

2018-05-03 13:05:25

ปลาร้าไทยปลอดภัยได้มาตรฐาน  (คลิป)

Advertisement

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร “ปลาร้า” ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ลงนามโดยนายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กำหนดมาตราฐานปลาร้า ต้องทำจากปลาไม่มีพิษ ไม่มีสารตกค้าง ไม่พบสิ่งแปลกปลอม ไร้ตัวอ่อนพยาธิ ห้ามใช้สีและวัตถุกันเสียทุกชนิด ขายปลีก ขายส่ง ต้องติดฉลากบนภาชนะบรรจุ บอกชื่อสินค้า ชนิดปลาที่ใช้ ส่วนประกอบสำคัญ ทำให้หลายฝ่ายเกิดความกังวล และสงสัยว่าแท้จริงแล้วในตัวปลาร้าที่รับประทานกันอยู่ทุกวันมีเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเจือปนด้วยหรือไม่ทีมข่าวนิว 18 จึงได้สุ่มตรวจสอบ ด้วยการไปซื้อปลาร้าแล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัย พบว่า ปลาร้าดังกล่าว ไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคอาหารเป็นพิษ ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยทั้งนี้จากสถิติการตรวจวิเคราะห์ปลาร้าของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้มีการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2545 -2559 ก็ไม่พบสารเจือปนหรือสิ่งแปลกปลอมในปลาร้าเกินค่ามาตราฐานแต่อย่างใด
น.ส.จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เคยตรวจสอบปลาร้าที่ผ่านมา และเคยมีข่าวเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียบอกว่าปลาร้ามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ ส่วนใหญ่ตรวจแล้วก็ไม่เจออะไร แต่สิ่งที่เราห่วงใยคือปลาร้าเป็นของหมักดอง เพื่อความปลอดภัยควรรับประทานปราร้าที่ปรุงสุกแล้ว  สำหรับการเลือกซื้อควรดูแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานอย่างไรก็ตามในแต่ละปี พบว่า มีการผลิตปลาร้าสูงถึง 40,000 ตันต่อปี มีมูลค่าตลาดในประเทศกว่า 800 ล้านบาท และยังมีการส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ผ่านหลากหลายผลิตภัณฑ์ โดยการออกประกาศควบคุมมาตรฐานปลาร้าครั้งนี้ หากมองอีกมุม ก็เป็นการยกระดับมาตราฐานของปลาร้าไทย ให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เป็นผลดีกับการขยายตัวการส่งออก และยกระดับอาหารจากครัวไทยก้าวไกลสู่ครัวโลก