ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจี้ “บิ๊กตู่”ฟันอดีตปลัด พม.

2018-05-02 18:45:30

ผอ.ศูนย์คนไร้ที่พึ่งจี้ “บิ๊กตู่”ฟันอดีตปลัด พม.

Advertisement

ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง สมุทรปราการ หอบหลักฐานจี้นายกรัฐมนตรีลงโทษทางวินัยและอาญาอดีตปลัด พม.

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. นางฐณิฎฐา จันทนฤกษ์ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สมุทรปราการ ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เพื่อให้ลงโทษทางวินัยและอาญาอดีตปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยอ้างว่า ลักษณะการกระทำผิดของอดีตปลัด พม.ไม่ใช่เชิงข้าราชการทุจริตแบบทั่วไป แต่เป็นรูปแบบกระบวนการแก๊งมิจฉาชีพ เช่น กรณีหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จ.เชียงใหม่มีประชาชนอยู่เพียง 2,500 คน แต่มีการโอนเงินไปหลาย 10 ล้านบาท และเมื่อมีการโอนเงินไป และเบิกจ่ายเงินแล้ว ข้าราชการลาออกทันที เช่นเดียวกับศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.เชียงใหม่ มีการโอนเงินไปให้กลุ่มเครือญาติ โดยในศูนย์ดังกล่าวมีประชากรประมาณ 3 แสนคน แต่เบิกจ่ายเงิน 60 กว่าล้านบาท

สำหรับหลักฐานที่นำมายื่น คือ การสรุปข้อมูลงบประมาณที่มีการโอนลงไปในแต่ละพื้นที่ และเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรที่ต้องได้รับบริการ ซึ่งกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) นั้น เริ่มจากปลายทาง จึงอยากให้เริ่มจากต้นทาง เพราะการกระทำลักษณะนี้เป็นลักษณะอาชญากรมีการยักยอกเงินแผ่นดิน ยืนยันว่าตนไม่อยากแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ท. และการตรวจสอบต่างๆ ทั้งนี้ได้รายงาน ผวจ.สมุทรปราการแล้ว ยินดีให้ ป.ป.ท.เข้ามาตรวจสอบ