ตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน ก.ม.กำหนดอื้อ

2018-04-16 17:10:39

ตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน ก.ม.กำหนดอื้อ

กรมควบคุมโรค เผยผลเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 5 วันแรก พบผู้ขับขี่มีผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกฎหมายกำหนด 161 ราย ผู้บาดเจ็บเเละเสียชีวิตในกลุ่มเด็กต่ำกว่า 20 ปี ลดลงร้อยละ 15เมื่อวันที่ 16 เม.ย. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากข้อมูล การเฝ้าระวังจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการเเพทย์เเละสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข รายงานว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 11-15 เม.ย.2561 รายงานสถิติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งมีต้นเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีมีจำนวน 1,281 ราย ซึ่งลดลงร้อยละ 15.55 (เทียบกับปี 2560 จำนวน 1,517 ราย) และจากการเจาะเลือดส่งตรวจแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต พบว่ามีผู้ขับขี่ถูกเจาะเลือดเพื่อส่งตรวจแอลกอฮอล์ 1,578 ราย ที่ทราบผลตรวจแล้ว 301 ราย เกินกฎหมายกำหนด 161 ราย ในจำนวนนี้พบว่าเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นผู้ขับขี่ที่เจาะเลือดส่งตรวจทั้งหมด 304 ราย ทราบผลแล้ว 98 ราย มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินที่กฏหมายกำหนด 15 รายนพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า กรมควบคุมโรคได้กำชับไปยังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั่วประเทศเเละเขตเมือง ให้เฝ้าระวังและตรวจจับการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทั้งสถานที่ห้ามขาย ห้ามดื่ม การขายให้กับเด็กอายุ ต่ำกว่า 20 ปี และในช่วงเวลาห้ามขายอย่างเข้มข้น รวมถึงรวมทำงานกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ตั้งด่านชุมชนเพื่อลดการบาดเจ็บเเละสกัดกั้น หวังลดการบาดเจ็บเเละเสียชีวิตได้ หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Advertisement