แย่แล้ว! “อีโบลาในพืช” ระบาดมันสำปะหลังแอฟริกา

2018-04-14 11:40:02

แย่แล้ว! “อีโบลาในพืช” ระบาดมันสำปะหลังแอฟริกา

เชื้อไวรัสชนิดใหม่ระบาดในมันสำปะหลังกลายเป็น “อีโบลาในพืช” และอาจส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออาหารหลักของประชากรในทวีปแอฟริกาเชื้อโรคชนิดที่แพร่ระบาดในมันสำปะหลังหรือเรียกว่า “อีโบลาในพืช” อาจทำให้เกิดวิกฤตด้านอาหารในทวีปแอฟริกา โดยแอฟริกาถือว่าเป็นผู้ผลิตมันสำปะหลังรายใหญ่ที่สุดถึงร้อยละ 57 ของโลกและมันสำปะหลังก็เป็นอาหารหลักของคนราว 800 ล้านคนทั่วโลก แต่ตอนนี้กำลังติดเชื้อไวรัสชนิดใหม่ที่ระบาดไปทั่ว

Advertisement
ไวรัสชนิดใหม่ที่ทำให้เกิดจุดสีน้ำตาลไม่สม่ำเสมอบนพืชแพร่เชื้อเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทำให้ผลผลิตเสียหายไปร้อยละ 90 ถึง 100 ขณะที่นักวิจัยจากประเทศแอฟริกัน 12 แห่งเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนด้วยเกรงว่าอาจกลายเป็น “ภัยพิบัติทางอาหาร” ภายในทวีป

จัสติน พิตา กรรมการบริหารโครงการการแพร่เชื้อไวรัสแห่งแอฟริกาตะวันตกกล่าวว่า “เราร้องขอให้รัฐบาลทั้งหลายวางมาตรการเตือนภัยล่วงหน้า และวางแผนรับมือกับเชื้อโรคนี้” ขณะที่คอร์เนย อฮันฮันโซ นักวิจัยจากประเทศเบนินกล่าวว่าเวลา เงินและการศึกษาวิจัยมีไม่มากพอที่จะหยุดยั้งการระบาดนี้ได้

Advertisement
ทั้งนี้ ในประเทศไนจีเรียมีการบริโภคมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานคาร์โบไฮเดรตหลักถึงร้อยละ 80 จากประชากรทั้งหมด 180 ล้านคน

ภาพ ISSOUF SANOGO / AFP