นายกฯ ประกาศแก้หนี้นอกระบบวาระแห่งชาติ (คลิป)

2017-03-01 13:06:43

นายกฯ ประกาศแก้หนี้นอกระบบวาระแห่งชาติ (คลิป)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานเปิดโครงการ "การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน" มอบใบอนุญาตประกอบการธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด พิโกไฟแนนซ์ แก่ผู้ประกอบการรายย่อยระดับจังหวัดจำนวน 6 ราย และมอบสินเชื่อช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสินนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาในหัวข้อ "การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน" ตอนหนึ่งว่า ปัญหาหนี้นอกระบบ เกิดจากความเลื่อมล้ำเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้น้อยขาดเงินจับจ่ายใช้สอย จึงต้องกู้หนี้นอกระบบมาใช้ ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลต้องช่วยแก้ไข

Advertisement
โดยรัฐบาลช่วยประชาชนเข้าถึงแหล่งเงิน ให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ร่วมมือกัน ทิ้งท้าย นายกรัฐมนตรี อยากให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลทำธุรกิจอย่างถูกกฏหมาย ขู่เจ้าหนี้นอกระบบผิดกฏหมายต้องถูกจับกุมทั้งหมด


Advertisementนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจะทำอะไรขอให้ยึดหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุมีผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้ให้ มาปรับใช้ และจะต้องนำหลักการนี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้วย


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง