กองทัพเรือลงนามกับจีนจัดหาเรือดำน้ำเรียบร้อยแล้ว

2017-05-05 14:45:03

กองทัพเรือลงนามกับจีนจัดหาเรือดำน้ำเรียบร้อยแล้ว

Advertisement


ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ มีรายงานว่าเช้าวันนี้ (5พ.ค.60) ที่อาคารรับรองรัฐบาล เตี้ยวหยูไถ่ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำเป็นผู้แทนพล.ร.อ.ณะ อารีนิจ  ผบ.ทร.เพื่อลงนามกับบริษัท CSOC ในฐานะผู้แทนรัฐบาลจีนได้ลงนามในข้อตกลงจ้างสร้างเรือดำน้ำ ลำที่ 1 ในข้อตกลงจ้างสร้างเรือดำน้ำในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล โดยทั้งสองฝ่ายตรวจเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งฝ่ายจีนไม่มีการแก้ไขเอกสารฉบับที่ผ่านการตรวจสอบจากอัยการสูงสุดของรัฐบาลไทย พร้อมกันนี้ทางกองทัพเรือได้รับทราบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้ลงนามได้ จึงดำเนินการโดยพิธีลงนามในวันนี้ทางฝ่ายจีนจะออกข่าวที่ประเทศจีนให้ทราบโดยทั่วกัน