นายกฯมอบนโยบาย ผวจ. 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยว

2024-06-12 00:30:54

นายกฯมอบนโยบาย ผวจ. 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยว

Advertisement

 นายกฯมอบนโยบาย ผวจ. 55 จังหวัดเมืองน่าเที่ยว  ผู้บริหาร ททท. ส่วนภูมิภาค จุดพลังการท่องเที่ยวไทยช่วงครึ่งหลังปี 2567 สู่การเป็น Tourism Hub

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.67 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายเพิ่มศักยภาพจังหวัดท่องเที่ยว 55 จังหวัด (เมืองน่าเที่ยว) แก่ผู้ราชการจังหวัด 55 จังหวัด และผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงครึ่งหลังปี 2567 โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นจุดแข็งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย IGNITE TOURISM THAILAND เพื่อมุ่งผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการเป็น Tourism Hub ที่สำคัญของโลก โดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายด้วยกลยุทธ์ “เมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว” เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวจากเมืองหลักสู่เมืองใกล้เคียงกระจายนักท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ พร้อมทั้งกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยว รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยวทั้ง 55 จังหวัด ซึ่งการส่งเสริมเมืองน่าเที่ยวจะต้องมีความพร้อมของปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก การเดินทาง อัตลักษณ์ท้องถิ่น การส่งมอบประสบการณ์ร้านอาหารและกิจกรรมการท่องเที่ยวผ่าน 5 Must Do It in Thailand นำเสนอเสน่ห์ไทยด้วย Must Eat : อิ่มอร่อยกับอาหารถิ่น Must See : ละลานตาวัฒนธรรม Must Seek : unseen ถิ่นน่าเที่ยว Must Buy : หัตถกรรมล้ำค่าน่าซื้อฝาก Must Beat : สุดยอดกีฬาท้าทายกายใจ ซึ่งล้วนแสดงถึงเสน่ห์ความเป็นไทยที่มัดใจนักท่องเที่ยว พร้อมเชิญชวนกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองน่าเที่ยวก่อให้เกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการส่งเสริมเมืองน่าเที่ยวดังกล่าวจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน


นายกฯ มอบนโยบายดังนี้

1. การพัฒนาการเดินทาง ขอให้ทุกจังหวัดพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนระบบขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง

2. ด้านการเชื่อมต่อต่าง ๆ เช่น Direct flight วันนี้เราต้องมีการจัดเตรียมความพร้อมมากยิ่งขึ้น ขอให้มีการทำ partnership กับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น touragent บริษัท credit card สายการบิน เครือโรงแรมต่าง ๆ และร้านอาหาร ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประสบการณ์การเดินทางอีกด้วย

3. การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองรองอย่างเข้มข้น แบ่งตามกลุ่มนักเดินทาง โดยการทำเป็น customer journey ให้ชัดว่าแต่ละกลุ่มจะทำการตลาดอย่างไร เช่น สายมู กลุ่ม lGBTQ กลุ่ม festival สายรถไฟหรือตามลักษณะของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม ทั้งสำหรับกลุ่มในประเทศ ในระดับสากล ใช้สื่อสารสังคมออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. การสนับสนุนท้องถิ่น ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุนธุรกิจท้องถิ่น เช่น การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การสนับสนุนทางด้านการเงิน และการจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ

5. การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขอให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รักษาสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการให้การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น กลุ่มการท่องเที่ยวตลาดน้ำ หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น

6. การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ขอให้สำรวจ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในจังหวัดของท่าน เพื่อการเพิ่มทางเลือกและความหลากหลายแก่นักท่องเที่ยว

7. การปรับปรุงรักษาระดับระบบรักษาความปลอดภัย ขอให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย และมั่นใจในการเดินทางมาเยือน

8. การผลักดันบางจังหวัดให้เป็นมรดกโลก ซึ่งสามารถนำไปสู่การยกระดับในบางจังหวัดของเรา ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เพื่อเป็นการผลักดันการท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงในระดับสากล ขอให้ทุกจังหวัดที่มีศักยภาพในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติ สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีศักยภาพ เพื่อจัดทำเอกสารเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไป

9. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ต้องมีการตั้ง KPI ที่ชัดเจน ขอให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐบาล ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อทำงานให้ได้ผลประโยชน์สูงสุด

"นายกฯ เชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกคน การส่งเสริมเมืองน่าเที่ยวของประเทศไทยจะเจริญเติบโตและมีความยั่งยืนในระยะยาว โดยนายกฯ ได้ขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนัก และมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศไทย พร้อมอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จ และมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่" โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว