ครม.เห็นชอบตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ 72 คน

2024-06-11 16:40:39

ครม.เห็นชอบตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ 72 คน

Advertisement

ครม.เห็นชอบตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 68 จำนวน 72 คน แบ่งสัดส่วนจาก ครม. 18 คน ส.ส.รัฐบาล 34 คน  ส.ส. ฝ่ายค้าน 20 คน

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 67 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 72 คน ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยกำหนดสัดส่วนของคณะกรรมาธิการฯ ดังนี้ 1. กมธ. ที่ ครม.เสนอชื่อ จำนวน 18 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 1 ใน 4 ของจำนวน กมธ. หรือจำนวนไม่เกิน 18 คน 2.  กมธ. ในสัดส่วนพรรคการเมือง จำนวน 54 คน ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ประสานและแจ้งแนวทางการกำหนดสัดส่วน  กมธ.  แบ่งเป็นสส.ฝ่ายรัฐบาล จำนวน 34 คน และสส.ฝ่ายค้าน 20 คน ซึ่งจะมีการคัดเลือกตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป