ครม.ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงครอบครองยาบ้า 1 เม็ด

2024-06-11 15:55:02

ครม.ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงครอบครองยาบ้า 1 เม็ด

Advertisement

นายกรัฐมนตรีเผย ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข กำหนดปริมาณครอบครองยาบ้า 1 เม็ด ไอซ์ ไม่เกิน 1 หน่วย เป็นผู้เสพ ส่ง "กฤษฎีกา" ดูความชัดเจน

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 67 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎหมายเพิ่มปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ที่ให้สันนิษฐานว่าผู้ที่มีในครอบครองเพื่อเสพ  สาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 ยาบ้า และ ไอซ์ โดยกำหนดปริมาณแอมเฟตามีน หรือยาบ้าไม่เกิน 1 หน่วยการใช้ หรือน้ำหนักสุทธิไม่เกิน 100 มิลลิกรัม เดิมกำหนดไว้ไม่เกิน 5 เม็ด หรือ 500 มิลลิกรัม จึงกำหนดให้แอมเฟตามีน ไอซ์ ปริมาณไม่เกิน 1 หน่วย เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะไปตรวจสอบความชัดเจนอีกครั้ง