​นายกฯ เผย ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก

2024-06-11 16:20:29

​นายกฯ เผย ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก

Advertisement

​นายกฯ เผย ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก

เมื่อวันที่  11 มิ.ย.67  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ครม.  ว่า ที่ประชุม ครม.  เห็นชอบร่างกฎกระทรวงสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยที่ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักให้ครบ 3 หลัก เป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัลแต่ไม่เกิน 1 งวด และสามารถเลือกหมายเลขและหลักซ้ำกันได้ โดยสำนักงานสลากจะจัดสรรให้ร้อยละ 60 ของจำนวนสลากตัวเลข 3 หลัก ในแต่ละงวด