โฆษก มท.ชวนเที่ยวงาน "เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ" 12-18 มิ.ย.

2024-06-11 10:13:00

โฆษก มท.ชวนเที่ยวงาน  "เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ"  12-18 มิ.ย.

Advertisement

 โฆษก มท.ชวนเที่ยวงาน  "เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ"   12-18 มิ.ย. ชิม ช้อป สินค้าโอทอป ผลผลิตเกษตร ชมการแสดงพื้นบ้าน ศิลปินดังตลอด 7 วัน  

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.67 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย  โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในระหว่างวันที่ 12-18 มิ.ย. 67 จ.ศรีสะเกษมีกำหนดจัดงาน "เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2567"  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกร้านของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟจากอำเภอต่าง ๆ และยังมีผลไม้ ผลผลิตทางการเกษตรจากสวนเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ของ Young Smart Farmer ส่วนผู้สนใจจะทำธุรกิจกับเกษตรกรภายในงานได้จัดพื้นที่สำหรับการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการในจ.ศรีสะเกษกับผู้ประกอบการด้วย และภายในงานยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการแสดงจากศิลปินชื่อดังตลอดงาน 7 วันด้วย

"เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟเป็นงานที่จ.ศรีสะเกษจัดต่อเนื่องมาหลายปี เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้ขายสินค้าทั้งทางหน้าร้านและแบบออนไลน์ เปิดพื้นที่ในการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และเป็นโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น เนื่องจากในงานมีกิจกรรมโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยว การแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่น แปลงทุนวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ"น.ส.ไตรศุุลี กล่าว

โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า หลายภาคส่วนทั้ง จ.ศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ประสานการทำงานส่งเสริมให้ทุเรียนภูเขาไฟเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างงาน อาชีพที่ยั่งยืน ทำให้ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษก็มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณลักษณะเฉพาะ คือ เนื้อทุเรียนแห้ง นุ่มเหนียว เส้นใยละเอียด มีกลิ่นหอมเฉพาะ ไม่ฉุนมาก ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทุเรียนทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะเหล่านี้เกิดจากการปลูกใน พื้นที่ภูเขาไฟโบราณแถบเทือกเขาพนมดงรักที่คุณสมบัติของดินให้ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชในปริมาณสูง สภาพภูมิอากาศของจังหวัดที่เหมาะสม

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ปัจจุบัน จ.ศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 18,830 ไร่ เกษตรกร 2,782 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกหลักอยู่ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.กันทรลักษ์ 11,027 ไร่ อ.ขุนหาญ 4,522 ไร่ และ อ.ศรีรัตนะ 2,238 ไร่ ส่วนที่เหลือยู่ในอำเภออื่นๆ เช่น อ.ขุขันธุ์ และ อ.ภูสิงห์ ในจำนวนนี้เป็นเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP แล้ว 983 ราย พื้นที่ปลูกรวม 6,525.5 ไร่ และได้รับใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) แล้ว 447 ราย พื้นที่ปลูกรวม 2,596.25 ไร่

สำหรับปริมาณผลผลิตในปี 2567 จังหวัดศรีสะเกษคาดว่าจะมีทุเรียนภูเขาไฟออกสู่ตลาด 11,958 ตัน ซึ่งผลิตผลิตส่วนใหญ่รวมแล้วกว่าร้อยละ 80 จะออกในช่วงเดือน มิ.ย.-ก.ค. คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่รวม 2,071.73 ล้านบาท แยกเป็นการขายส่ง 7,294.43 ตัน มูลค่า 1,094.16 ล้านบาท ขายปลีก 4,065.75 ตัน มูลค่า 813.15 ล้านบาท และ ขายออนไลน์ 597.90 ตัน มูลค่า 164.42 ล้านบาท