ผู้สมัคร ส.ว. กทม. 1,634 คน ผ่านเข้าสู่สนามระดับจังหวัด

2024-06-10 17:41:12

ผู้สมัคร ส.ว. กทม. 1,634 คน ผ่านเข้าสู่สนามระดับจังหวัด

Advertisement

ผู้สมัคร ส.ว. กทม. 1,634 คน ผ่านเข้าสู่สนามระดับจังหวัด 16 มิ.ย.

เมื่อวันที่  10 มิ.ย. 67  พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ระดับอำเภอ ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมื่อวานนี้ (9 มิ.ย.) ว่า การจัดการเลือก ส.ว. ในพื้นที่ 50 เขต ของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ละเขตมีจำนวนผู้ได้รับการเลือกระดับอำเภอไม่เท่ากัน เนื่องจากแต่ละเขตมีผู้สมัครไม่เท่ากัน และบางเขตผู้สมัครไม่ครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ โดยเขตเดียวที่มีผู้สมัครครบทั้ง 20 กลุ่มอาชีพ คือ เขตบางกะปิ และเป็นเขตที่มีผู้สมัครสูงที่สุดคือ 99 คน  ทั้งนี้ผลการเลือก ส.ว. ปรากฏว่า ทั้ง 50 เขต มีผู้ที่ผ่านการเลือกระดับอำเภอ เพื่อเป็นตัวแทน 20 กลุ่มอาชีพ เข้าไปเลือกระดับจังหวัด จำนวน 1,634 คน โดยการเลือก ส.ว. ระดับจังหวัด จะมีขึ้นในวันที่ 16 มิ.ย. 67 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เขตหลักสี่ ซึ่งในวันดังกล่าวจะทำการเลือกผู้สมัครแต่ละกลุ่มอาชีพทั้ง 20 กลุ่ม ให้เหลือกลุ่มละ 2 คน รวม 40 คน เพื่อเป็นตัวแทนของ กทม. เข้าสู่การเลือก ส.ว. ระดับประเทศ ในวันที่ 26 มิ.ย. 67 และจะมีการประกาศผลการเลือก ส.ว. ในเดือน ก.ค. 67 ต่อไป