บินเหนือจีน : ยลมนต์ขลัง "พระใหญ่เล่อซาน" พระพุทธรูปหินใหญ่สุดในโลก

2024-06-10 16:30:06

บินเหนือจีน : ยลมนต์ขลัง "พระใหญ่เล่อซาน" พระพุทธรูปหินใหญ่สุดในโลก

Advertisement

เล่อซาน, 9 มิ.ย. (ซินหัว) -- ชวนยลมนต์ขลัง "พระใหญ่เล่อซาน" พระพุทธรูปหินแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ความสูง 71 เมตร ซึ่งตั้งตระหง่านประจันหน้าจุดบรรจบของแม่น้ำสามสายในเมืองเล่อซาน มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

พระพุทธรูปหินแกะสลักองค์นี้ถูกก่อสร้างขึ้นในยุคศตวรรษที่ 8 และถือเป็นหนึ่งในสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของจีน เนื่องด้วยสะท้อนการผสมผสานกลมกลืนของความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งสร้างสรรค์จากฝีมือมนุษย์

อนึ่ง พระใหญ่เล่อซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี 1996


(บันทึกภาพวันที่ 18 เม.ย., 4-5 มิ.ย. 2024)