"เสรี"เตือน ส.ว.หมดวาระ อย่าจุ้นเลือก ส.ว.ใหม่

2024-06-10 16:43:24

 "เสรี"เตือน ส.ว.หมดวาระ อย่าจุ้นเลือก ส.ว.ใหม่

Advertisement

"เสรี"เตือน ส.ว.หมดวาระ อย่าจุ้นเลือก ส.ว.ชุดใหม่มาก เหตุ ก.ม. ห้ามไว้ ระบุศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัด รธน. เป็นอุบัติเหตุเดียว ทำรับรองไม่ได้ 

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 67 ที่รัฐสภา นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวภายหลังประชุม กมธ. พูดคุยถึงการเลือก ส.ว. ในระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 67 ที่ผ่านมา ว่า กมธ. ก็คุยกันถึงเรื่องการฮั้วในการเลือก ส.ว. แต่ ส.ว. ที่จะหมดวาระต้องระมัดระวังการจะทำหน้าที่ เพราะกฎหมายเกี่ยวกับการเลือก ส.ว. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึง ส.ว. ด้วย ในการที่จะก้าวก่ายแทรกแซง การเสนอความเห็นต่างๆ ต้องไม่ให้คุณ ให้โทษผู้สมัคร เราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ จะเห็นว่า กมธ. ไม่ได้ติดตามหรือยุ่งเกี่ยว เพราะถือว่ากฎหมายห้ามไว้ แต่ใน กมธ. ได้หารือกัน ถ้าสิ่งใดเป็นเรื่องผิดกฎหมาย กกต. ต้องลงโทษผู้กระทำความผิด เพื่อให้การเลือก ส.ว. สุจริตและเที่ยงธรรมสิ่งที่พูดกันเยอะ คือการฮั้วกัน หรือการจับกลุ่มกันไปสมัคร ส.ว. ต้องเข้าใจก่อนว่าในกฎหมายต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง เป็นสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนโดยต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด เป็นเงื่อนไขให้ประชาชนเข้าไปสมัครได้ แต่การเข้าไปสมัครแล้วบอกว่าเป็นเรื่องฮั้วต้องทำความเข้าใจว่า การฮั้วหมายความว่าอย่างไร ถ้าที่ทำงานเดียวกันรวมตัวกันไปสมัครถือเป็นสิทธิของบุคคล เว้นแต่สมัครโดยการจ้าง มีการรับเงินเพื่อไปสมัครและลงคะแนนให้ ถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินทองถือว่าผิด ดังนั้น ต้องดูว่าฮั้วแล้วผิดกฎหมายหรือไม่ อยากให้การเลือกสำเร็จลุล่วงไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ อะไรที่ประคับประคองให้การเลือกครั้งนี้สำเร็จ เราจะสนับสนุน เพื่อให้การทำงานของ กกต. ผ่านไปด้วยดี นี่คือสิ่งที่เราพูดใน กมธ.

เมื่อถามถึง การเลือก ส.ว. ครั้งนี้ อาจมีอุบัติเหตุจนไม่อาจประกาศรับรอง ส.ว. ได้ตามที่กำหนดการไว้ นายเสรี กล่าวว่า อุบัติเหตุมีอยู่เรื่องเดียว คือ การเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายเกี่ยวกับการเลือก ส.ว. ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่ง กกต. ต้องทำตามกฎหมายเสียก่อน ถ้าไม่มีเหตุใดๆ ต้องเลื่อนการเลือก ส.ว. ทาง กกต. ก็ต้องจัดให้มีการเลือกตามกฎหมาย แต่ถ้านำเรื่องความวิตกกังวลว่าเรื่องยื่นศาลรัฐธรรมนูญไปแล้ว และศาลไม่ได้สั่งให้หยุด แต่ กกต. หยุดเองก็จะไม่ทำตามกฎหมาย ดังนั้น กกต.เดินหน้าเลือกเป็นการทำตามกฎหมาย ไม่ได้ฝ่าฝืนศาลแต่อย่างใด ถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยหรือคำสั่งใดออกมา กกต. ก็ต้องทำหน้าที่ตามคำสั่งศาล ซึ่งผูกพันทุกองค์กร

เมื่อถามว่า กมธ. ได้รับข้อมูลร้องเรียนความไม่โปร่งใสในการเลือก ส.ว. หรือไม่ นายเสรี กล่าวว่า มีแต่เรื่องที่เป็นข่าว เป็นความเห็น ดังนั้นจะนำความเห็นมาชี้ถูกผิดไม่ได้ เพราะต้องมีหลักฐาน และใครก็ตามที่มีหลักฐาน สิ่งที่ต้องทำคือ ต้องส่งให้ กกต. การไปตัดสินเองนั้นไม่ได้ ต้องมีคนรับผิดชอบ เรื่องที่เข้ามาใน กมธ. เราก็เห็น แต่ไม่มีหลักฐาน เห็นแต่มีผู้สมัครใส่เสื้อเหมือนกัน ถ่ายรูปที่เดียวกัน แต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินทอง ใครทำผิดให้ว่ากันเป็นรายบุคคล จะล้มกระดานหรือเลื่อนไปเลยความเสียหายจะมากกว่า

เมื่อถามว่า มองการเลือก สว. ในรอบระดับอำเภอ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. อย่างไร เพราะมีแต่คนเด่น คนดัง เข้ารอบ นายเสรี กล่าวว่า ถูกต้องแล้วที่มีแต่คนเด่น คนดังเข้ารอบมา เพราะการเลือกให้ใครมาลงคะแนนให้ใคร คนที่ได้ประโยชน์มากหรือมีโอกาส มีสิทธิ ก็คนดัง เพราะคนเหล่านี้เป็นที่รู้จัก ทำคุณงามความดีและประโยชน์ต่อสังคมมาก่อน ทำให้คนเชื่อถือ จึงได้รับเลือกเข้ามา เป็นเรื่องปกติ จะบอกว่าชาวบ้านไม่มีโอกาส ชาวบ้านก็ต้องไปสร้างคุณงามความดีให้เป็นที่ประจักษ์เสียก่อน แล้วต่อไปมาลงอีกก็ทำได้ ขณะเดียวกันคนดังหลายคนก็ไม่ผ่านเช่นกัน ดังนั้นจึงมีทั้งคนดังและไม่ดังบ้าง ปนกันเข้ารอบมา