UN รับรองมติจากจีน กำหนด 10 มิ.ย. เป็น "วันสากลแห่งการเสวนาระหว่างอารยธรรม"

2024-06-10 12:15:18

UN รับรองมติจากจีน กำหนด 10 มิ.ย. เป็น "วันสากลแห่งการเสวนาระหว่างอารยธรรม"

Advertisement

สหประชาชาติ, 9 มิ.ย. (ซินหัว) — การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) สมัยที่ 78 เมื่อวันศุกร์ (7 มิ.ย.) ได้รับรองมติที่จีนเสนอให้กำหนดวันสากลแห่งการเสวนาระหว่างอารยธรรม (International Day for Dialogue among Civilizations)

มตินี้ระบุว่าผลสัมฤทธิ์ทางอารยธรรมทั้งหมดเป็น “มรดกส่วนรวมของมนุษยชาติ” พร้อมสนับสนุนการเคารพความหลากหลายทางอารยธรรม เน้นย้ำ “บทบาทสำคัญของการเสวนา” ระหว่างอารยธรรมในการผดุงสันติภาพของโลก ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน ยกระดับความเป็นอยู่อันดีของมนุษย์ และบรรลุความก้าวหน้าร่วมกัน

นอกจากนั้นมตินี้เรียกร้อง “การเสวนาอย่างเท่าเทียมและการเคารพซึ่งกันและกัน” ระหว่างอารยธรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนแก่นแท้ของแผนริเริ่มอารยธรรมระดับโลก (GCI) อย่างสมบูรณ์ จึงมีมติกำหนดให้วันที่ 10 มิ.ย. เป็นวันสากลแห่งการเสวนาระหว่างอารยธรรม

ฟู่ชง ผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติ ซึ่งเสนอร่างมตินี้ ณ การประชุมเต็มคณะของการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ กล่าวว่าโลกภายใต้บริบทปัจจุบันของสารพัดวิกฤตและความท้าทายอันเชื่อมโยงกัน ได้เข้าสู่ความไม่มั่นคงและการเปลี่ยนแปลงระยะใหม่ นำประชาคมมนุษย์สู่ทางแยกแห่งประวัติศาสตร์อีกครั้ง

จีนเสนอการกำหนดวันสากลแห่งการเสวนาระหว่างอารยธรรม เพื่อยกระดับความสำคัญของการเสวนาทางอารยธรรมในการ “ขจัดการเลือกปฏิบัติและอคติ ยกระดับความเข้าใจและความไว้วางใจ ส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน และเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันและความร่วมมือ” อย่างเต็มกำลัง

มตินี้อัดฉีดพลังงานเชิงบวกสู่ความพยายามจัดการความท้าทายร่วมกันในระดับโลก และแสดง “การสนับสนุนลัทธิพหุภาคี” และการทำงานของสหประชาชาติ ตอกย้ำความรับผิดชอบของจีนในฐานะประเทศใหญ่ในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

อนึ่ง มตินี้เชิญชวนรัฐสมาชิกและหน่วยงานของสหประชาชาติทั้งหมดร่วมเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการเสวนาระหว่างอารยธรรม โดยจีนสนับสนุนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายจัดงานและกิจกรรมต่างๆ เนื่องในโอกาสวันสากลฯ ตามข้อมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ

ฟู่ให้สัมภาษณ์หลังจากมีการรับรองมตินี้ว่าสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ผลักดันแผนริเริ่มอารยธรรมระดับโลกเมื่อเดือนมีนาคมปีก่อน ซึ่งเรียกร้องทั่วโลกดำเนินการแลกเปลี่ยนเชิงลึก ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรม และสร้างความก้าวหน้าของประชาคมมนุษย์

ขณะประชาคมระหว่างประเทศตอบรับมตินี้อย่างอบอุ่น ฟู่กล่าวว่าการสนับสนุนการกำหนดวันสากลแห่งการเสวนาระหว่างอารยธรรมสะท้อนชัดเจนว่าแผนริเริ่มอารยธรรมระดับโลกสอดคล้องกับกระแสธารและความจำเป็นแห่งยุคสมัย


(แฟ้มภาพซินหัว : ฟู่ชง ผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติ เสนอร่างมติเพื่อกำหนด “วันสากลแห่งการเสวนาระหว่างอารยธรรม” ในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์กของสหรัฐฯ วันที่ 7 มิ.ย. 2024)