ลาวฉลอง "ผ้าทอลายนาค" ครองสถานะมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

2024-06-10 11:30:03

ลาวฉลอง "ผ้าทอลายนาค" ครองสถานะมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

Advertisement

เวียงจันทน์, 9 มิ.ย. (ซินหัว) — นครหลวงเวียงจันทน์ของลาวจัดงานยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมฉลองวาระองค์การยูเนสโก (UNESCO) ขึ้นทะเบียน “ผ้าทอลายนาค” งานฝีมือแบบดั้งเดิมของลาวเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

วันอาทิตย์ (9 มิ.ย.) สื่อท้องถิ่นลาวรายงานว่างานนี้จัดขึ้นวันที่ 6-9 มิ.ย. เพื่อนำเสนอผ้าทอลายนาคผ่านการจัดแสดง แฟชั่นโชว์กระโปรงซิ่นผ้าทอลายนาคของลาว รวมถึงการแสดงร้องรำทำเพลงแบบดั้งเดิมของลาว

ผ้าทอลายนาคมีความพิเศษในลาวเนื่องด้วยเป็นที่ยกย่องและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จัดเป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากความคิดสร้างสรรค์ ความเคารพ และความพิถีพิถัน สะท้อนการผสมผสานองค์ประกอบเหล่านั้นในชีวิตประจำวันของชาวลาว

สิ่งทอของลาวเป็นดังสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราว ประสานสัญลักษณ์และลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตตามตำนานและทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างมีฝีมือ โดยองค์ประกอบเหล่านี้ไม่เพียงเพิ่มคุณค่าทางสุนทรีย์ แต่สื่อสารภูมิหลัง สถานภาพการสมรส และมรดกทางชาติพันธุ์

อนึ่ง กระทรวงสารสนเทศ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของลาว ได้รับใบรับรองการขึ้นทะเบียนผ้าทอลายนาคเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2024