"ธรรมนัส - อรรถกร" ลุยชัยภูมิแก้ไขปัญหาลำน้ำชีฤดูน้ำหลาก

2024-06-09 18:00:08

"ธรรมนัส - อรรถกร"  ลุยชัยภูมิแก้ไขปัญหาลำน้ำชีฤดูน้ำหลาก

Advertisement

"ธรรมนัส - อรรถกร" นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลุยชัยภูมิแก้ไขปัญหาลำน้ำชีที่ในฤดูน้ำหลาก  

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.67 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร  รมช. เกษตรและสหกรณ์ นายนวนิตย์ พลเคน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมชลประทาน หวังแก้ปัญหาลำน้ำชีที่ในฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมพื้นที่สองฝั่งซึ่งเป็นห้วย หนอง บึง และพื้นที่สาธารณะ และในเวลาที่น้ำลด น้ำที่ท่วมพื้นที่ดังกล่าวก็ลดตามไปด้วย ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำตามเดิม จึงได้พิจารณาหาวิธีเก็บกักน้ำให้อยู่ในพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก จึงได้ดำเนินโครงการแก้มลิงห้วยกลำน้อยพร้อมอาคารประกอบ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี (พ.ศ. 2569 - 2572) หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์บริเวณโดยรอบประมาณ 12,000 ไร่ และพัฒนาให้เป็นพื่นที่แก้มลิงรับน้ำหลากในฤดูฝน และลดปัญหาน้ำท่วม


จากนั้น รมว.เกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน ณ  รร.บ้านส้มกบ (รัฐราษฎร์บำรุง) ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว กรมชลประทานได้เตรียมดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำช่องพันลำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้ได้ตามศักยภาพของโครงการ โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2567 - 2571 หากดำเนินการแล้วเสร็จตะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 1,300 ไร่ และส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งได้ประมาณ 260 ไร่

นอกจากนี้ ภายในงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และคณะ ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตร กรรมสิทธิ์สัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เมล็ดพันธุ์ผักและสารชีวภัณฑ์ พันธุ์หม่อน ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย