มท.1 กำชับ กฟน. นำสายไฟฟ้าลงดินตามแผน

2024-06-09 10:12:42

มท.1 กำชับ  กฟน. นำสายไฟฟ้าลงดินตามแผน

Advertisement

 มท.1 กำชับ  กฟน.  นำสายไฟฟ้าลงดินตามแผน ปรับภูมิทัศน์เมืองหนุนท่องเที่ยว เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนผลักดันเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.67  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย  โฆษกกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้รายงานให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินซึ่งอยู่ในการดูแลของ กฟน. และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 6 แผนงาน ระยะทางรวม 240.1 กม. ซึ่งภาพรวมสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานบางส่วนที่อาจทำให้การดำเนินงานอาจมีความล่าช้าได้ อาทิ โครการก่อสร้างมีขนาดใหญ่และมีการก่อสร้างในพื้นที่เมืองระบบสาธารณูปโภคเดิมอยู่มาก อาจทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน หรือประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่ต้องร่วมดำเนินการ นายอนุทิน ได้กำชับให้ กฟน. พิจารณาร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับแผนดำเนินงานเร่งรัดระยะเวลาในการก่อสร้างให้เร็วขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด

"ท่าน รมว.มหาดไทย กำชับให้การนำสายไฟฟ้าลงดินเป็นไปตามแผนงาน เพราะโครงการนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและมีส่วนสำคัญต่อการสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่กรุงเทพฯและปริมณฑล สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสถานที่สำคัญต่างๆ ขณะที่งบประมาณจากโครงการลงทุนต่างๆ ก็ให้เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าเพื่อให้เป็นเม็ดเงินเข้าไปสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจต่อไป" น.ส.ไตรศุลี กล่าว

โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ข้อมูลโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามที่ กฟน. รายงานทั้ง 6 แผนงาน รวม 240.1 กม. มีความคืบหน้า 6 ข้อ ดังนี้ ข้อ1.แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ปี 2551-56 (ฉบับปรับปรุง) ความคืบหน้าก่อสร้าง คิดเป็น ร้อยละ 85.28 จากแผนงานที่กำหนด ร้อยละ 84.97 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.31 ข้อ2.แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรัชดาภิเษก ความคืบหน้าก่อสร้าง ร้อยละ 38.09 จากแผนงานที่ ร้อยละ 38.54 ช้ากว่าแผน ร้อยละ 0.45 ข้อ 3.แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ความคืบหน้าก่อสร้าง ร้อยละ 50.80 จากแผนงานที่กำหนด ร้อยละ 49.06 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.74  โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า ข้อ4. แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินฉบับปฏิบัติการเร่งรัด ความคืบหน้าร้อยละ 30.94 จากแผนที่กำหนด ร้อยละ 29.97 เร็วกว่าแผน ร้อยละ 0.98 ข้อ5 แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ระยะที่ 1 ความคืบหน้า ร้อยละ 20 เป็นไปตามแผน และ ข้อ6.แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ระยะที่2 ความคืบหน้า ร้อยละ 5.52 จากแผนที่กำหนด ร้อยละ 4.62 เร็วกว่าแผน ร้อยละ 0.9