​​นายกฯพบชาวสวนลำไยการันตีทำให้ราคาดีขึ้น

2024-06-08 17:15:52

​​นายกฯพบชาวสวนลำไยการันตีทำให้ราคาดีขึ้น

Advertisement

​นายกฯพบเกษตรกรชาวสวนลำไย จ.ลำพูน ยันรัฐบาลให้ความสำคัญเกษตรกร การันตีทำให้ราคาดีขึ้น

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พบปะเกษตรกรชาวสวนลำไย ณ แปลงใหญ่ลำไย  ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน  จ.ลำพูน โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ รับฟังสถานการณ์ราคาลำไยจากตัวแทนเกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ลำไยมีราคาที่ไม่น่าเป็นห่วง โดยนายกฯ กล่าวว่า ลำไยเป็นพืชหลักของภาคเหนือ โดยเฉพาะที่ จ.เชียงใหม่และลำพูน นโยบายของรัฐบาลไม่ได้ดูแลแต่พืชหลัก เช่น ข้าวโพด ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย แต่รวมถึงพืชรองหลาย ๆ อย่างด้วย เช่น ลำไย ซึ่งลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคเหนือ พื้นที่เพาะปลูกครึ่งหนึ่งของ จ.ลำพูนนั้นปลูกลำไยทั้งหมด ทั้งนี้ ฤดูลำไยที่จะมาถึงนี้ รัฐบาลต้องดูแลเรื่องของราคาให้ดี ซึ่งได้มีการพูดคุยกับ รมว.เกษตรและสหกรณ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมวพาณิชย์ว่า การดูแลพืชรองลำไยนั้น เราต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมในแง่ของการเปิดตลาดใหม่ ๆ เพื่อดูด Supply ออกไปก่อน เพื่อทำให้ราคาลำไยสูงขึ้น สำหรับการคิดที่ว่าราคาจะไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมานั้นเป็นความคิดที่ยังไม่ดีพอ รัฐบาลต้องการทำให้ราคาลำไยนั้นสูงขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นการหาตลาดใหม่มีความจำเป็น ซึ่งได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนพูดคุยกับตัวแทนมณฑลกวางเจา ประเทศจีน ที่จะดูด Supply จากสวนลำไยของเราทั้งหมดออกไป ซึ่งจะส่งผลให้ราคาลำไยดีขึ้น

นายกฯ กล่าวต่อว่า สำหรับเรื่องคุณภาพของลำไยนั้นไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง แต่มีความเป็นห่วงการหาตลาดใหม่ เพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้น ส่วนในแง่ของต้นทุน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ ทั้งนี้ ได้มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาดูแลในส่วนนี้ให้ดี อีกทั้งการแปรรูปลำไยนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเป็นลำไยอบแห้ง ปัจจุบันนำมาทำเป็นกาแฟลำไย ถือว่าเกษตรกรได้พัฒนาลำไยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ โดยการลงพื้นที่ในวันนี้ไม่ใช่เป็นการสร้างภาพ เพราะรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับเกษตรกร ซึ่งการมาในวันนี้เป็นการการันตีว่าราคาลำไยต้องไม่ตกลง และมีราคาที่ดีขึ้น

ต่อจากนั้น นายกฯ ได้เดินเยี่ยมชมสวนลำไย แล้วออกเดินทางต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำดิบ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน