ประธาน กกต. ตรวจความพร้อมเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ

2024-06-08 15:34:12

ประธาน กกต. ตรวจความพร้อมเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ

Advertisement

ประธาน กกต. ตรวจความพร้อมเลือก ส.ว.ระดับอำเภอ  จ.อ่างทอง กกต. ออกเอกสารแจงรายละเอียดแบ่งสาย จับสลากเพื่อเลือกสว.ในแต่ละระดับ

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.67  ที่ หอประชุม อบจ. อ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สังเกตการณ์การรับวัสดุอุปกรณ์และการจัดเตรียมสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ เพื่อเตรียมพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.นี้ โดยมี นายพิริยะ ฉันทดิลก ผวจ. อ่างทอง พล.ต.ต. ไพศาล พฤกษจำรูญ ผบก.ภ.จว.อ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ ปลัดจังหวัดอ่างทอง รวมถึงหัวหน้าส่วนงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตการณ์และให้การต้อนรับ


โดยวันนี้ กกต. ได้ออกเอกสารแสดงรายละเอียดการแบ่งสายและการจับสลากเพื่อแบ่งสายในการเลือกสว.ในแต่ละระดับ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ดังนี้ 1. เมื่อได้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในรอบที่ 1 ของแต่ละกลุ่มแล้ว ให้ผู้ได้รับเลือกตกลงกันว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากการแบ่งสาย หากตกลงกันไม่ได้ ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อหาตัวแทนกลุ่ม 2. ผู้อำนวยการการเลือกจัดให้มีการแบ่งสาย ออกเป็นสายไม่เกิน 4 สาย แต่ละสายประกอบด้วยจำนวนกลุ่มเท่ากัน หากแบ่งให้เท่ากันไม่ได้ ให้แบ่งแต่ละสายมีจำนวนกลุ่มใกล้เคียงกันมากที่สุดและในแต่ละสายต้องมีกลุ่มไม่เกิน 5 กลุ่ม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม 3. ผอ.การเลือกหรือผู้ที่ผอ.การเลือกมอบหมาย แจ้งให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้น ทราบถึงจำนวนกลุ่มที่มีผู้ได้รับเลือกขั้นต้นทั้งหมด จำนวนสายที่แบ่งได้ จำนวนกลุ่มที่แต่ละสายมี และจัดทำสลากเท่ากับจำนวนกลุ่มที่จะต้องจับสลาก 4. ตัวแทนของแต่ละกลุ่ม จับสลากว่ากลุ่มของตนจะอยู่ในสายใดจนครบทุกกลุ่ม 5. ตัวแทนกลุ่มผู้ใดจับสลากได้สายใด ให้กลุ่มนั้นอยู่ในสายดังกล่าวและบันทึกแสดงผลการจับสลากเพื่อแบ่งสาย และผอ.การเลือกดำเนินการประกาศผลการจับสลากแบ่งการเลือกสมาซิกวุฒิสภา เมื่อได้จำนวนสายที่แบ่งได้และจำนวนกลุ่มที่แต่ละสายมี ผู้อำนวยการการเลือกดำเนินการให้มีการลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันต่อไป