กทม. พบซื้อเครื่องออกกำลังกายส่อทุจริตขยายผลสอบ 14 โครงการ

2024-06-07 20:24:51

กทม. พบซื้อเครื่องออกกำลังกายส่อทุจริตขยายผลสอบ 14 โครงการ

Advertisement

ศูนย์ต่อต้านทุจริต กทม. พบซื้อเครื่องออกกำลังกายส่อทุจริต พร้อมขยายผลสอบ 14 โครงการ  เดินหน้าตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัย

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.67   นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการติดตามการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร (ศตท.กทม.) รายงานต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีที่ ศตท.กทม. ร่วมกับสำนักงานป.ป.ช. ตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสำหรับศูนย์กีฬา จำนวน 5 โครงการ พบว่ามีประเด็นข้อบกพร่องและมีมูลที่ส่อการทุจริต ซึ่งอาจผิดกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (พ.ร.บ.ฮั้ว) จึงรวบรวมข้อมูลเสนอให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณาตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยและส่งดำเนินคดีอาญาต่อไป 

นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ กทม. ได้สั่งการให้ ศตท.กทม. ร่วมกับสำนักงานตรวจสอบภายในของกทม. ขยายผลการตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายทั้งหมดทันที รวม 14 โครงการ พร้อมสั่งการให้ชะลอโครงการที่อยู่ระหว่างการตรวจรับและส่งมอบเพื่อรอการตรวจสอบของ ศตท.กทม. ต่อไป ขณะเดียวกัน ศตท.กทม. พร้อมเดินหน้าเชิงรุกตรวจสอบ ต่อข้อสงสัยในโครงการประชาสัมพันธ์มหานครแห่งกีฬา และโครงการอื่น ๆ อีกด้วย

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1704 /2567 ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับผิดชอบสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพิ่มเติมอีกหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากนายณัฐพงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ ศตท.กทม. เพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับสถิติการดำเนินการของ ศตท.กทม. ซึ่งก่อตั้งเมื่อ ต.ค. 2565 ได้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 781 เรื่อง ในจำนวนนี้มีมูลทุจริต 56 เรื่อง ได้ดำเนินการถึงขั้นสอบสวนทางวินัย 44 เรื่อง และมีการปลดออกและไล่ออกจากราชการ รวม 29 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณา 12 เรื่อง ส่งต่อให้ สำนักงานป.ป.ช. หรือ สำนักงานป.ป.ท. จำนวน 5 เรื่อง