"กาชาด" ชวนบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิ.ย.

2024-06-07 17:50:00

 "กาชาด"  ชวนบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิ.ย.

Advertisement

"กาชาด"  ชวนบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิ.ย.ภายใต้แนวคิด  "เฉลิมฉลอง 20 ปี แห่งการให้ ขอบคุณจากใจถึงผู้บริจาคโลหิต"  

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.67 รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ  ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS) และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT) ได้กำหนดให้วันที่ 14 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อให้เป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์ (Karl Landsteiner) ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอครั้งแรก ถือว่าเป็นการค้นพบที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก จึงสมควรอย่างยิ่งที่สภากาชาดทั่วโลก จะร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง เพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก ที่ได้มอบของขวัญอันล้ำค่าให้แก่เพื่อนมนุษย์ คือการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

วันผู้บริจาคโลหิตโลกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2547 โดยในปี 2567 ปีนี้มีคำขวัญว่า “20 years of celebrating giving : Thank you, blood donors! - ฉลอง 20 ปีแห่งการให้ ขอบคุณจากใจถึงผู้บริจาคโลหิต ”ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 20 ปีแห่งการให้ ในโครงการ "วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2567 World Blood Donor Day 2024"  ระหว่างวันที่ 10 - 14 มิ.ย.67 เพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิต พลาสมา และเกล็ดเลือด พร้อมสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นของการบริจาคโลหิต รณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วย เพราะโลหิตยังคงเป็น ยารักษาโรคที่สำคัญซึ่งต้องได้มาจากการบริจาคเท่านั้น ผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯ จะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก เป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณ บริจาคโลหิต ได้ที่

-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

-หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Stations) 7 แห่ง ได้แก่ สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค) เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขาบางแค สาขาบางกะปิ สาขางามวงศ์วาน สาขาท่าพระ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)

-ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา และภูเก็ต

-โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ 8 แห่ง ในกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า, สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลตำรวจ, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, โรงพยาบาลราชวิถี และ โรงพยาบาลสิรินธร