นักวิจัยค้นพบ "ปลาหมู" พันธุ์ใหม่ในเมียนมา

2024-06-07 17:30:34

นักวิจัยค้นพบ "ปลาหมู" พันธุ์ใหม่ในเมียนมา

Advertisement

ย่างกุ้ง, 7 มิ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (5 มิ.ย.) สถาบันวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เปิดเผยการค้นพบปลาหมูสายพันธุ์ใหม่ในภูมิภาคมัณฑะเลย์ตอนกลางของเมียนมา ซึ่งถูกตั้งชื่อว่า “ไฟโซชิสตูรา ลองจิบูลลา” (Physochistura longibulla) ตามการเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยา

ปลาหมูสายพันธุ์ใหม่มีจุดเด่นแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆ ตรงครีบอก 8-9 แฉก ไม่มีติ่งเนื้อใต้ตาหรือร่องใต้เบ้าตา เส้นข้างลำตัวสมบูรณ์พร้อมรูท่อ 93-102 รู และช่องด้านหลังของกระเพาะปัสสาวะที่เป็นรูปวงรียาว ซึ่งเชื่อมต่อกับส่วนหน้าด้วยท่อยาวและบาง

อนึ่ง การค้นพบนี้เผยแพร่ผ่านวารสารวิทยาศาสตร์ซูแทกซา (Zootaxa) และดำเนินการโดยคณะนักวิจัยจากสถาบันสัตววิทยาคุนหมิง สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน

(แฟ้มภาพซินหัว : ดวงอาทิตย์ขึ้นใกล้ท่าเทียบเรือในเมืองจอก์พยู รัฐยะไข่ของเมียนมา วันที่ 20 ธ.ค. 2022)