เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท แก่นักเรียนโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ จ. นครศรีธรรมราช

2024-06-07 13:30:47

เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท   แก่นักเรียนโรงเรียนโศภนคณาภรณ์ จ. นครศรีธรรมราช

Advertisement

เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด ครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งคอมมูนิตี้เพจยอดนิยม https://www.facebook.com/BabyAndMom.co.th/ เพจให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีบุตรยาก มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท แก่นักเรียน เรียนดี มีคุณธรรม โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นทุนต่อยอดด้านการศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของนักเรียนเจมส์ เรืองศักดิ์ เผยว่า “ที่ผ่านมา บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและสมุนไพร เพื่อเป็นทางเลือกสุขภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพแล้ว ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ทางบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและให้ความสำคัญด้านสุขภาพของแม่และเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการมอบทุนสนับสนุนโรงพยาบาลและมูลนิธิเกี่ยวกับเด็ก ทุนเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กในสถานสงเคราะห์ และมอบทุนการศึกษา ซึ่งทำต่อเนื่องในทุกๆ ปี”ครูก้อย นัชชา กล่าวเสริมว่า “โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ ตั้งอยู่ในตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายเพราะพ่อแม่ต้องออกไปทำงานและมีฐานะค่อนข้างยากจน ซึ่งการมอบทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท ในครั้งนี้ เป็นทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน เรียนดี มีคุณธรรม ต่อยอดด้านการศึกษา ซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของนักเรียน โดยแบ่งทุนออกเป็น 3. ประเภท ได้แก่ 1.นักเรียนที่เรียนดี มีคุณธรรมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 จำนวน 9 ทุน 2.มอบทุนให้นักเรียนทุกคน ซึ่งมีจำนวนนักเรียน 136 คน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว และการดําเนินชีวิตของนักเรียน ทั้ง ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน และ 3.สมทบทุนสวัสดิการโรงเรียน เวลาเด็กเจ็บไข้ไม่สบายก็สามารถใช้เงินก้อนนี้เป็นค่าน้ำมันเดินทางพานักเรียนไปโรงพยาบาลและทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสวัสดิการนักเรียนต่อไป”