คนงานเคลียร์ "ขยะ" กองโต ขวางแม่น้ำในแอฟริกาใต้

2024-06-07 13:35:30

คนงานเคลียร์ "ขยะ" กองโต ขวางแม่น้ำในแอฟริกาใต้

Advertisement

โจฮันเนสเบิร์ก, 6 มิ.ย. (ซินหัว) — คนงานลุยงานเก็บขยะกองโตเพื่อทำความสะอาดแม่น้ำยุกสเคในย่านอเล็กซานดรา นครโจฮันเนสเบิร์กของแอฟริกาใต้ โดยเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของโครงการรณรงค์ทำความสะอาดที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกในโจฮันเนสเบิร์ก


(บันทึกภาพวันที่ 5 มิ.ย. 2024)