จีนออกแผนปฏิบัติการเพิ่ม "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ของประชาชน

2024-06-07 13:05:32

จีนออกแผนปฏิบัติการเพิ่ม "ความรอบรู้ด้านสุขภาพ" ของประชาชน

Advertisement

ปักกิ่ง, 6 มิ.ย. (ซินหัว) — วันพฤหัสบดี (6 มิ.ย.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนรายงานการออกแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี เพื่อเพิ่มพูนความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนทุกคนในช่วงปี 2024-2027 โดยความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนชาวจีนควรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว 2 จุดต่อปีในช่วงดังกล่าว

แผนปฏิบัติการนี้ที่ร่วมออกโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักบริหารการแพทย์แผนจีนแห่งชาติ และสำนักบริหารการควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ระบุว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นตัวชี้วัดสำคัญของการพัฒนาเศษฐกิจและสังคม รวมถึงระดับสุขภาพของประชาชน

มาตรการสำคัญเพื่อการบรรลุเป้าหมายข้างต้นประกอบด้วยการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น การกำกับควบคุมการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพ การสร้างกำลังผู้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงการยกระดับการสนับสนุนทางสังคมและการในประเด็นนี้

แผนปฏิบัติการนี้เน้นย้ำความสำคัญของหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวกับด้านสุขภาพและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในความพยายามเพิ่มพูนความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปรับเปลี่ยนจุดสำคัญจากการรักษาเป็นการป้องกันโรค พร้อมกับกำหนดให้เดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นเดือนของการศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายน คณะกรรมการฯ เผยว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และสูงแตะร้อยละ 29.7 ในปี 2023


(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนจางเจียเจี้ย อู่หลิงหยวน 2024 ที่วนอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย นครจางเจียเจี้ย มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน วันที่ 21 เม.ย. 2024)