กมธ.นิรโทษกรรมเห็นชอบกรอบเวลาเริ่มนับ 1 ม.ค.48

2024-06-06 18:25:43

กมธ.นิรโทษกรรมเห็นชอบกรอบเวลาเริ่มนับ  1 ม.ค.48

Advertisement

กมธ.นิรโทษกรรมเห็นชอบกรอบเวลาเริ่มนับ  1 ม.ค.48 ถึงปัจจุบัน จ่อถกรวม มาตรา112 หรือไม่ปลายเดือน มิ.ย.

เมื่อเวลา 15.40 น. วันที่ 6 มิ.ย.67 ที่รัฐสภา นายนิกร จำนง เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพ.ร.บ.นิรโทษกรรม สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมในวันนี้ว่า มติที่ประชุมเห็นชอบเรื่องของกรอบเวลานิรโทษกรรม ช่วงเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2548 ถึงปัจจุบัน ส่วนของนิยาม คำว่า “การกระทำที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมือง” ได้ข้อสรุปว่า “หมายถึง การกระทำที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง หรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลา ที่มีความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง โดยนายชัยธวัช ตุลาธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ได้เสนอความเห็นในที่ประชุมว่า ควรมีเรื่องขอบเขตการนิรโทษกรรม ซึ่งเป็นความเห็นใหม่ที่เสนอเข้ามาใน กมธ.ด้วย

นายนิกร กล่าวว่า ทางกมธ.ยังได้ข้อสรุปเกี่ยวกับขอบเขตการนิรโทษกรรม รวมถึงผลของการนิรโทษกรรม ว่า บรรดาการกระทำใด ๆ หากเป็นความผิดตามกฎหมาย ให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป และให้ผู้ที่ได้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิด และถ้าได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วก็ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้น ถ้าผู้นั้นรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง และให้ถือเสมือนว่า บุคคลนั้นไม่เคยกระทำความผิด

เมื่อถามว่า ท้ายที่สุดการนิรโทษกรรมจะครอบคลุมถึงคดีมาตรา 112 ด้วยหรือไม่ นายนิกร กล่าวว่า ประชุมอีก2-3 ครั้ง คงจะพิจารณาได้ ขณะนี้มีหลายคดีที่ต้องมาคิดกันว่าจะนิรโทษอะไรบ้างอย่างไร ขณะนี้ยังไม่ได้พิจารณาต้องดูกรอบอื่นมาก่อน แต่หากจะนิรโทษกรรมมาตรา112 จะต้องครอบคลุมทุกคดีใช่หรือไม่นั้น ต้องแล้วแต่ว่าจะเจอมาอย่างไร เพราะตอนนี้รวมอยู่ในกรอบการศึกษาทั้งหมด