"อนุทิน" ประชุม คกก.ผู้ช่วย รมต. ผลักดันข้อสั่งการนายกฯ

2024-06-06 17:47:29

"อนุทิน" ประชุม คกก.ผู้ช่วย  รมต. ผลักดันข้อสั่งการนายกฯ

Advertisement

"อนุทิน" ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วย  รมต.  มั่นใจผลักดันข้อสั่งการนายกฯ บรรลุผลสัมฤทธิ์  ทั้งปราบปรามผู้มีอิทธิพล  ยาเสพติด สถานบริการผิดกฎหมาย อาวุธปืน

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.67 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า  วันนี้ เวลา 13.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย พร้อมผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ในโอกาสที่กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม นอกจากจะมีนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมแล้ว ยังได้มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม ประกอบด้วยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงมหาดไทย อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหายาเสพติด


รวมทั้งนำเสนอประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยต้องขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงต่างๆ และฟังประเด็นที่แต่ละกระทรวงจะขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยเพื่อประสานงานไปยังจังหวัดหรือพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายอนุทิน กล่าวว่า มั่นใจว่ากลไกของคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีซึ่งประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองจะเป็นกำลังเสริมสำคัญในการทำให้ข้อสั่งการต่างๆ ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจึงมีผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ทุกระดับที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อร่วมรับฟังเพื่อนำประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

"ท่านนายกรัฐมนตรีท่านให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมาก รวมถึงเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ที่ใช้กำลังและอิทธิพลรังแกชาวบ้าน ปัญหายาเสพติด สถานบริการผิดกฎหมาย อาวุธปืน ซึ่งผมรับนโยบายท่านนายกฯ มาแล้วได้ใช้กลไกของปกครอง รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดในการสนองข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่" นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลได้ทำงานเข้าสู่เดือนที่ 9 มีความร่วมมือ เข้าใจและคุ้นเคยกัน ใน ครม.  สามารถร่วมกันขับเคลื่อนทำงานแก้ไขปัญหาต่างๆของประชาชนให้คลี่คลายไปได้อย่างมาก ซึ่งการทำงานนายกรัฐมนตรีก็มีความเด็ดขาด ฉับไว นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในยุคนี้มีอยู่มาก และทำอย่างเต็มที่ เช่น เงินดิจิทัลวอลเลตที่ได้มีข้อเสนอแนะจากส่วนต่าง ๆ ซึ่งมั่นใจว่าถ้าได้มีการพิจารณาแล้วว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฏหมาย ระเบียบต่าง ๆ ทุกฝ่ายก็จะได้ผลักดันให้ให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว โดยวันนี้้เราทำหน้าที่เป็นพรรคคร่วมรัฐบาล ไม่อยากให้มองการเป็นคนละพรรค ขอให้มองว่าเป็นรัฐบาลเดียวกัน มีภารกิจเดียวกัน เป็นโอกาสที่จะทำให้บ้านเมืองดำเนินไปและพัฒนายิ่งขึ้นด้วยความสามัคคีของทุกคน