กัมพูชาส่งออกขยายตัวใน 5 เดือน จีน-ไทยติดท็อป 5 จุดหมายส่งออก

2024-06-06 16:05:23

กัมพูชาส่งออกขยายตัวใน 5 เดือน จีน-ไทยติดท็อป 5 จุดหมายส่งออก

Advertisement

พนมเปญ, 6 มิ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (5 มิ.ย.) รายงานจากกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา ระบุว่ากัมพูชาส่งออกสินค้ามูลค่า 1.01 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.68 แสนล้านบาท) ในช่วง 5 เดือนแรก (มกราคม-พฤษภาคม) ของปี 2024 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 จาก 9.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.34 แสนล้านบาท) ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

รายงานระบุว่าสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า สินค้าเพื่อการเดินทาง จักรยาน รวมถึงสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง กล้วย มะม่วง และลำไย โดยจุดหมายส่งออก 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐฯ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และไทย

ขณะเดียวกัน มูลค่าการนำเข้าสินค้าของกัมพูชาในห้าเดือนแรกรวมอยู่ที่ 1.14 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 4.16 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จาก 1.01 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.68 แสนล้านบาท) จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ ปิโตรเลียม วัสดุผลิตเสื้อผ้า รองเท้า และสินค้าเพื่อการเดินทาง ยานพาหนะ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าอุปโภคบริโภค