ชาวเกาหลีใต้วัย 20+ ต้องเก็บเงินนาน 86.4 ปี เพื่อซื้ออะพาร์ตเมนต์ในโซล

2024-06-06 12:55:43

ชาวเกาหลีใต้วัย 20+ ต้องเก็บเงินนาน 86.4 ปี เพื่อซื้ออะพาร์ตเมนต์ในโซล

Advertisement

โซล, 5 มิ.ย. (ซินหัว) — สถาบันแรงงาน สังกัดสมาพันธ์สหภาพการค้าแห่งเกาหลี รายงานว่าครัวเรือนชาวเกาหลีใต้ที่มีอายุ 20-29 ปี ต้องใช้เวลาเก็บเงินนาน 86.4 ปี เพื่อซื้ออะพาร์ตเมนต์ในกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศ ในปี 2023 ซึ่งสูงขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับตัวเลขในปี 2014 ที่ประเมินว่าต้องใช้เวลาเก็บเงิน 39.5 ปี

รายได้เฉลี่ยต่อปีของครัวเรือนในช่วงอายุ 20-29 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.02 จาก 34.07 ล้านวอน (ราว 9.2 แสนบาท) ในปี 2014 เป็น 41.23 ล้านวอน (ราว 1.11 ล้านบาท) ในปี 2023 โดยตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าการเติบโตร้อยละ 45.17 ของรายได้เฉลี่ยต่อปีของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 45.68 ล้านวอน (ราว 1.23 ล้านบาท) เป็น 67.62 ล้านวอน (ราว 1.82 ล้านบาท)

ขณะเงินเก็บเฉลี่ยของครัวเรือนในช่วงอายุ 20-29 ปี หลังหักรายจ่ายที่เป็นการบริโภคและไม่ใช่การบริโภคจากรายได้ทั้งปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.65 จาก 12.33 ล้านวอน (ราว 3.32 แสนบาท) ในปี 2014 เป็น 13.89 ล้านวอน (ราว 3.75 แสนบาท) ในปี 2023 ส่วนเงินเก็บของครัวเรือนทั้งหมดเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.9 ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา

สถาบันแรงงานชี้ว่าการพุ่งขึ้นของราคาบ้านที่อยู่อาศัย ทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่ครัวเรือนรุ่นใหม่จะสามารถซื้อบ้านในกรุงโซลเป็นของตัวเอง โดยราคาเฉลี่ยของอะพาร์ตเมนต์ในกรุงโซลอยู่ที่ 1.2 พันล้านวอน (ราว 32.4 ล้านบาท) ในปี 2023 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 487.2 ล้านวอน (ราว 13.15 ล้านบาท) ในปี 2014


(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนเที่ยวชมดอกซากุระริมทะเลสาบซอกชน กรุงโซลของเกาหลีใต้ วันที่ 7 เม.ย. 2024)