เกาหลีใต้พบแรงงาน 16% "เปลี่ยนงาน" ในปี 2022

2024-06-06 10:20:40

เกาหลีใต้พบแรงงาน 16% "เปลี่ยนงาน" ในปี 2022

Advertisement

โซล, 5 มิ.ย. (ซินหัว) — วันพุธ (5 มิ.ย.) สำนักงานสถิติของเกาหลีใต้รายงานว่าร้อยละ 16 ของแรงงานชาวเกาหลีใต้ได้เปลี่ยนงานในปี 2022 โดยเฉพาะแรงงานช่วงอายุ 20-29 ปี

รายงานระบุว่าจำนวนลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 4 ครั้ง รวมอยู่ที่ 26.057 ล้านคนในปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยร้อยละ 16 ของทั้งหมดหรือ 4.159 ล้านคน ได้เปลี่ยนงานในปี 2022 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากปีก่อนหน้า ส่วนลูกจ้างที่ยังทำงานเดิมอยู่ที่ 17.987 ล้านคน หรือร้อยละ 69 และร้อยละ 15 เป็นแรงงานขึ้นทะเบียนใหม่

หากจำแนกตามอายุ ร้อยละ 22.1 ของผู้มีอายุ 15-29 ปี เปลี่ยนไปทำงานอื่นๆ ซึ่งคิดเป็นอัตราลาออกสูงสุด ตามด้วยผู้มีอายุ 30-39 ปี ที่ร้อยละ 16.6 และผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ร้อยละ 14.7 ทว่าหากจำแนกตามประเภท บริษัทห้างหุ้นส่วนมีอัตราการลาออกสูงสุดที่ร้อยละ 20.4 ส่วนสมาคมที่ไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนและรัฐบาลมีอัตราการอยู่งานเดิมสูงสุดที่ร้อยละ 79.1