ลาวยกระดับ "ขนส่งสาธารณะ" เริ่มสร้างเลน-สถานี BRT

2024-06-06 10:00:50

ลาวยกระดับ "ขนส่งสาธารณะ" เริ่มสร้างเลน-สถานี BRT

Advertisement

เวียงจันทน์, 5 มิ.ย. (ซินหัว) — ลาวเริ่มต้นก่อสร้างช่องทางเดินรถโดยสารประจำทางและสถานีรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ภายใต้โครงการขนส่งเขตเมืองที่ยั่งยืนแห่งเวียงจันทน์ เพื่อยกระดับการขนส่งสาธารณะและบรรเทาความแออัดทางการจราจรในนครหลวงเวียงจันทน์

การก่อสร้างข้างต้นมีกำหนดเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2024 และโครงการข้างต้นยังครอบคลุมการก่อสร้างอู่รถโดยสารประจำทาง ศูนย์ซ่อมบำรุง และศูนย์ควบคุมรถโดยสารด่วนพิเศษ พร้อมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 41 จุด ภายในเขตศรีโคตรบอง ศรีสัตตนาค จันทร์ทะบูลี ไชยเชษฐา และไชยธานี

อนึ่ง ลาวอนุมัติโครงการขนส่งเขตเมืองที่ยั่งยืนแห่งเวียงจันทน์ในปี 2016 ด้วยงบประมาณ 99.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.65 พันล้านบาท) ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 5 รายการ เช่น ระบบขนส่งสาธารณะ การจัดการการจอดรถ และระบบจัดการการจราจร

(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้โดยสารที่สถานีเวียงจันทน์ของทางรถไฟจีน-ลาว ในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 11 เม.ย. 2024)