นายกฯลุย 3 จว. ภาคเหนือ 7-9 มิ.ย.

2024-06-05 19:41:12

นายกฯลุย 3 จว. ภาคเหนือ 7-9 มิ.ย.

Advertisement

​โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯเตรียมลุยงานตรวจราชการ 3 จว. เชียงใหม่ ลำพูน  ลำปาง 7-9 มิ.ย.  

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.67 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 7-9  มิ.ย.67  เดินหน้าติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลัก-เมืองรอง ผลักดันเมืองน่าเที่ยวเขตภาคเหนือ “เมืองล้านนาน่าเที่ยว” หารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน) มุ่งนำศักยภาพที่โดดเด่นของพื้นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในพื้นที่ให้นานและมากขึ้น รวมทั้งติดตามปัญหาคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีภารกิจตามกำหนดการ ดังนี้

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันศุกร์ที่ 7 มิ.ย.67  เวลาประมาณ 13.30 น. นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน (บน.6) ดอนเมือง  กทม.  ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่ เพื่อเดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานของโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข ณ สวนสาธารณะสิริสุขนันทน์ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวต่อว่า สำหรับวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.67  เวลาประมาณ 10.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดงาน “เปิดเมืองน่าเที่ยว” และเยี่ยมชมบูธ ณ ตลาดจริงใจมาร์เก็ต อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ และน่าน) ณ ห้องประชุมตลาดจริงใจมาร์เก็ต จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน เพื่อสักการะพระธาตุหริภุญชัย พร้อมพบปะชุมชนทำโคมลำพูน (ผู้ผลิตโคมบูชาส่งให้วัดเพื่อพุทธศาสนิกชนได้บูชาช่วงเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน) และพบปะกลุ่มคนถีบสามล้อลำพูน

ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า)  อ.เมืองลำพูน  จ.ลำพูน เสร็จแล้วจะเดินทางไปเยี่ยมชมร้านกาแฟเผ่าอาข่า ณ ร้าน Aq Bur old town คาเฟ่ย่านเมืองเก่าลำพูน อ.เมืองลำพูน   จ.ลำพูน  ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเยี่ยมชมขั้นตอนเลี้ยงหม่อนไหม “เศรษฐกิจพอเพียง” และการสาธิตการทอผ้าไหมยกดอก การทำผ้ามัดย้อมผ้าฝ้ายสีธรรมชาติ พร้อมชิมอาหารถิ่น Signature เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังเตาชวนหลง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อชมโรงงานผลิตเซรามิค และผลงานจิตรกรรมบนจานกระเบื้อง เครื่องปั้นดินเผา กิจกรรม Workshop วาดหรือปั้นเซรามิค ต่อจากนั้น จะไปเยี่ยมชมตัวอย่างเจ้าของกิจการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประยุกต์และพักผ่อนอิริยาบถ ณ สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่น  อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  โดยช่วงเย็น นายกรัฐมนตรีจะพบปะประชาชน และรับฟังปัญหาคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ  อ.ป่าซาง  จ.ลำพูน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า วันอาทิตย์ที่ 9  มิ.ย.67 เวลาประมาณ 10.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมโรงพยาบาลช้าง ชมการสาธิตการทำสมุนไพรบำรุงกำลังช้าง และชมการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  อ.ห้างฉัตร  จ.ลำปาง จากนั้น เดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวง  อ.เกาะคา  จ.ลำปาง เพื่อสักการะพระธาตุลำปางหลวง และชมเงาพระธาตุกลับหัว (Unseen in Thailand) เสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังร้านข้าวแต๋นทวีพรรณ อ.เกาะคา จ.ลำปาง  เพื่อชมการสาธิตขั้นตอนการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม และชมผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโมในบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ (ข้าวแต๋นนวัตกรรมส่งออก) ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังร้านครัวเนื้อหอม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อชมการสาธิตการทำกะเพราเนื้อ (แชมป์ World Kaphrao Thailand Grand Prix 2023) ก่อนเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านแจ้ซ้อน โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางจากท่าอากาศยานลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง กลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กทม. ในเวลาประมาณ 17.00 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

"การเดินทางไปตรวจราชการ ณ  จ.เชียงใหม่  จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ ประเด็นสำคัญเพื่อติดตามงานตามนโยบายรัฐบาลทั้งเรื่องน้ำที่ต้องดำเนินการให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและประชาชนเข้าถึงน้ำที่มีคุณภาพ รวมถึงเพียงพอต่อด้านการเกษตร อุตสาหกรรมต่าง ๆ ระบบนิเวศ และด้านการท่องเที่ยว พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวเขตภาคเหนือ ‘เมืองล้านนาน่าเที่ยว’ ตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองสู่การท่องเที่ยวเมืองหลักของรัฐบาล ที่มุ่งนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นและมีระยะเวลาพำนักอยู่ในพื้นที่นานขึ้น เพิ่มยอดใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อทริป เช่น การสร้าง Landmark และสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ สร้างผลิตภัณฑ์ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ รวมถึงอาหาร ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งปีให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว