รัฐบาลลาวมุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ "เกษตรกร" หวังเพิ่มรายได้

2024-06-05 17:50:07

รัฐบาลลาวมุ่งพัฒนาความเป็นอยู่ "เกษตรกร" หวังเพิ่มรายได้

Advertisement

เวียงจันทน์, 5 มิ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (4 มิ.ย.) สื่อท้องถิ่นลาวรายงานว่ารัฐบาลลาวจะเดินหน้าปรับปรุงมาตรฐานการกินอยู่ของเกษตรกรในแขวงบ่อแก้วทางตอนเหนือของลาว และช่วยให้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำเกษตร

กระทรวงเกษตรและป่าไม้ของลาว ร่วมมือกับแพลน อินเตอร์เนชันแนล ลาว (Plan International Laos) เปิดตัวโครงการวิสาหกิจชนบทเพื่อการดำรงชีพทางการเกษตร (REAL) ระยะที่ 2 โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้ครอบครัวกว่า 2,000 ครัวเรือนในแขวงบ่อแก้วเพิ่มพูนทักษะความสามารถ

แพลน อินเตอร์เนชันแนล ลาว เป็นองค์กรอิสระด้านการพัฒนาและมนุษยธรรมที่มุ่งเสริมสร้างสิทธิเด็กและความเท่าเทียมสำหรับเด็กผู้หญิง เริ่มดำเนินการในลาวในปี 2007

โครงการระยะที่ 2 จะครอบคลุมช่วงปี 2024-2026 มีกำหนดดำเนินการในพื้นที่ 5 เขตของบ่อแก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 350 กิโลเมตร

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทและลดความยากจนด้วยการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ สร้างรายได้ และยกระดับมาตรฐานการกินอยู่ของครัวเรือนเป้าหมายด้วยการมีส่วนร่วมในธุรกิจการเกษตรที่ทำกำไรและโอกาสการจ้างงาน

ทั้งนี้ โครงการข้างต้นยังสนับสนุนความพยายามของแขวงบ่อแก้วในการพัฒนาการเกษตรให้ทันสมัยและปรับปรุงความมั่นคงทางอาหาร โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการบูรณาการเกษตรกรรายย่อยในห่วงโซ่คุณค่า