หุ่นยนต์เติมไฮโดรเจนอัตโนมัติ เริ่มปฏิบัติงานในมองโกเลียใน

2024-06-05 16:30:11

หุ่นยนต์เติมไฮโดรเจนอัตโนมัติ เริ่มปฏิบัติงานในมองโกเลียใน

Advertisement

ฮูฮอต, 5 มิ.ย. (ซินหัว) — สถานีเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนระบบขนส่งหนักทางรางปาถูถ่า ณ เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน ได้เริ่มต้นใช้งานหุ่นยนต์เติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนอัตโนมัติที่มีความทนทานต่ออุณหภูมิต่ำ

หุ่นยนต์นี้สามารถเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในทุกสภาพอากาศ แม้อุณหภูมิลดต่ำจนอยู่ที่ -25 องศาเซลเซียส โดยมีอัตราการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสูงสุด 7.2 กิโลกรัมต่อนาที ขณะเดียวกันสามารถเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจนให้หัวรถจักรจนเต็มใน 30 นาที เพื่อวิ่งต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง

จางคาย ช่างเทคนิคประจำสถานีฯ กล่าวว่าหุ่นยนต์นี้ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการเติมเชื้อเพลิงไฮโดรเจน และลดการทำงานผิดพลาดของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและต้นทุนการดำเนินงาน

(แฟ้มภาพซินหัว : เมืองเป่าโถว เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน วันที่ 12 พ.ค. 2024)