กัมพูชาเดินหน้าบูรณะเรือนหลังที่ 5 ภายใน "ปราสาทบากอง"

2024-06-05 15:15:33

กัมพูชาเดินหน้าบูรณะเรือนหลังที่ 5 ภายใน "ปราสาทบากอง"

Advertisement

พนมเปญ, 5 มิ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (4 มิ.ย.) องค์การอัปสราแห่งชาติกัมพูชารายงานว่าคณะนักโบราณคดีได้เริ่มต้นการบูรณะฐานเรือนหลังที่ 5 ของปราสาทบากอง ณ อุทยานโบราณคดีอังกอร์ในจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา

ซาเรย์ คิม ฮุล นักโบราณคดีและหัวหน้าศูนย์อนุรักษ์หมู่ปราสาทเรอลัวขององค์การฯ กล่าวว่าเรือนหลังที่ 5 ของปราสาทบากองมีสภาพทรุดโทรม โดยเฉพาะกำแพงตั้งแต่ฐานจนถึงยอด เนื่องด้วยอายุ สภาพอากาศ และรากต้นไม้ชอนไช

ทั้งนี้ องค์การฯ มีมติบูรณะและเสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างอิฐ กำแพง รวมถึงปิดผนึกรอบแตกร้าวบนกำแพงเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับปราสาทบากองก่อสร้างขึ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 9 โดยพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ด้วยหินทรายและศิลาแลง ถือเป็นปราสาทที่ก่อสร้างบนภูเขาแห่งแรกของอุทยานฯ ซึ่งเป็นจุดหมายท่องเที่ยวยอดนิยมและครองสถานะแหล่งมรดกโลกแห่งองค์การยูเนสโกในปี 1992

อังกอร์ เอนเทอร์ไพรซ์ ระบุว่าอุทยานฯ รับรองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมของปีนี้ 472,258 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบปีต่อปี และทำรายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชม 22.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 811 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเทียบปีต่อปี

(ภาพจากองค์การอัปสราแห่งชาติกัมพูชา : เรือนหลังที่ 5 ของปราสาทบากองในจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา)

(ภาพจากองค์การอัปสราแห่งชาติกัมพูชา : เรือนหลังที่ 5 ของปราสาทบากองในจังหวัดเสียมราฐของกัมพูชา)