"ดิเรกฤทธิ์" ห่วง กกต. ไม่ตัดไฟแต่ต้นลมฮั้วเลือก ส.ว.

2024-06-05 11:08:32

"ดิเรกฤทธิ์" ห่วง กกต. ไม่ตัดไฟแต่ต้นลมฮั้วเลือก ส.ว.

Advertisement

"ดิเรกฤทธิ์" ห่วง กกต. ไม่ตัดไฟแต่ต้นลมฮั้วเลือก ส.ว.  หวั่นกระทบการประกาศ ส.ว.ใหม่

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 67  ที่รัฐสภา นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว.  ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ  "อินไซด์รัฐสภา" ถึงกรณีกระบวนการเลือก ส.ว.  ที่มีปัญหา และส่อว่าจะมีการฮั้วการเลือก ในขณะนี้ว่า เมื่อมีการเปิดประเด็นผ่านสื่อมวลชน ตนเห็นด้วยที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนควรแจ้งเบาะแส ให้ คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ทำหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการจัดตั้งการเลือกที่ทำให้การเลือกผิดกฎหมายหรือไม่สุจริต จะทำให้ไม่ได้ ส.ว.  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามตนกังวลว่าหากมีปัญหาการเลือก ส.ว. ที่เป็นระบบการเลือกแบบลูกโซ่ 3 ระดับ หากมีผู้ทำผิดระดับอำเภอบางอำเภอ ถูกตัดสิทธิ แล้วไปเลือกระดับจังหวัด และระดับประเทศ หากไม่ตัดไฟต้นล้ม อาจจะทำให้การประกาศเลือก ส.ว.  ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ กกต. ระบุไว้ในวันที่ 2 ก.ค. 67 นี้

"ผมสนับสนุนให้ กกต.เร่งทำงาน สำหรับคนที่แจ้งเบาะแสหรือเกี่ยวข้องควรได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย กันไว้เป็นพยาน ซึ่งผมมองว่าหาก กกต.ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้ว จะทำให้ลดการบล็อกโหวตได้ ทั้งนี้การให้ข้อมูลหรือการตรวจสอบของ ส.ว. ถือเป็นไปโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ และควรเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ควรเร่งแก้ไข" นายดิเรกฤทธิ์ กล่าว