เมียนมาจ่อฟื้นฟู "ทะเลสาบ" เก่าแก่ในเมืองโบราณพุกาม

2024-06-04 17:30:10

เมียนมาจ่อฟื้นฟู "ทะเลสาบ" เก่าแก่ในเมืองโบราณพุกาม

Advertisement

ย่างกุ้ง, 4 มิ.ย. (ซินหัว) — เมียนมาดำเนินงานฟื้นฟูทะเลสาบเก่าแก่ภายในเมืองโบราณพุกามอันโด่งดังในภูมิภาคมัณฑะเลย์ทางตอนกลางของประเทศ เพื่อป้องกันน้ำหลากท่วมในฤดูฝนด้วยการปล่อยน้ำไหลอย่างเหมาะสม

อู จอ เมียว วิน ผู้อำนวยการสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในพุกาม เผยว่างานบูรณะฟื้นฟูแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกมุ่งเน้นการฟื้นฟูทะเลสาบที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของทางน้ำในสมัยอาณาจักรพุกาม

ปัจจุบันเมียนมาฟื้นฟูทะเลสาบโบราณ 19 แห่งแล้ว และกำลังฟื้นฟูอีก 5 แห่ง โดยเมืองโบราณพุกามมีทะเลสาบโบราณรวมกว่า 90 แห่ง ซึ่งถูกกำหนดอยู่ในการฟื้นฟูระยะแรก 46 แห่ง