ปลัด มท.รับลูก "อนุทิน" ส่งหนังสือด่วนถึง "กฟภ.-กฟน." ปมสายสื่อสาร

2024-06-05 01:30:56

 ปลัด มท.รับลูก "อนุทิน"  ส่งหนังสือด่วนถึง  "กฟภ.-กฟน." ปมสายสื่อสาร

Advertisement

 ปลัด มท.รับลูก "อนุทิน"  ส่งหนังสือด่วนถึง  "กฟภ.-กฟน." ปมสายสื่อสารพาดผิด ก.ม. เร่งดำเนินคดี พร้อมจัดการทางวินัยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางกระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งด่วนที่สุด ลงวันที่ 4 มิ.ย.67 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมาย กรณีการตรวจพบการพาดสายสื่อสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระบุว่า เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ด้วย รมว.มหาดไทย ได้มีข้อสั่งการให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตรวจสอบการพาดสายสื่อสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน และให้รายงานผลการตรวจสอบให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ กฟน. พิจารณาดำาเนินการตรวจสอบการพาดสายสื่อสารของหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า มีการพาดสายสื่อสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการพาดสายสื่อสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกวันที่ 5 ของเดือน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ลงชื่อ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ต่อมา ได้ มีคำสั่งด่วนที่สุด ลงวันที่ 4 มิ.ย.67 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมาย กรณีการตรวจพบการพาดสายสื่อสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ระบุว่า เรียน ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) จากกรณีการตรวจพบการพาดสายสื่อสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่ปรากฎตามข่าวว่ามีหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจพาดสายสื่อสารไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และยังคงค้างชำระค่าบริการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น

กระทรวงมหาดไทยขอให้ กฟภ. พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่พาดสานยสื่อสารไม่ถูกต้องตามกฎหมายและยังคงค้างชำระค่าบริการ และขอให้ตรวจสอบการพาดสายสื่อสารของหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม กรณีตรวจสอบแล้วพบว่า มีการพาดสายสื่อสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการพาดสายสื่อสารที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทุกวันที่ 5 ของเดือน จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ลงชื่อ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย