นายกฯพบเครือข่ายความหลากหลายทางเพศชมไทยก้าวหน้า LGBTQIAN+

2024-06-04 11:51:55

นายกฯพบเครือข่ายความหลากหลายทางเพศชมไทยก้าวหน้า  LGBTQIAN+

Advertisement

นายกฯ ต้อนรับผู้แทนเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ชื่นชมประเทศไทยมีความก้าวหน้า  LGBTQIAN+ มีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาค   

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.67 ที่ทำเนียบรัฐบาล ผู้แทนเครือข่ายและพันธมิตรผู้นำด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ เข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ในโอกาสการเยือนประเทศไทย  

นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้แทนเครือข่ายและพันธมิตรผู้นำด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ในการเยือนประเทศไทย ยินดีต่อการจัดตั้งเครือข่ายและพันธมิตรผู้นำด้านการส่งเสริมและความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศในภูมิภาคเอเชีย (Asian Pride Alliance) โดยรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

Michelle Meow ผู้แทนเครือข่ายและพันธมิตรผู้นำด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ (Asian Pride Alliance) ขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้เข้าเยี่ยมคารวะในวันนี้ และยินดีที่ได้เยือนไทยเพื่อจัดตั้ง Asian Pride Alliance ครั้งแรกของโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ซึ่งจะสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุน LGBTQIAN+ และสนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน WorldPride ต่อไป

ในโอกาสนี้ Michelle Meow ได้กล่าวว่า Community ของกลุ่ม Pride ใหญ่ขึ้น โลกให้ความสนใจบทบาทของกลุ่ม Pride มากขึ้น และชื่นชมประเทศไทยที่มีความก้าวหน้าในประเด็นเรื่อง LGBTQIAN+ มีบทบาทในด้านนี้มากขึ้นในภูมิภาค ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเข้าร่วมงาน Bangkok Pride Festival 2024 ที่พารากอน ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจ และเข้าร่วมงานจำนวนมาก พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชม Pride Community เป็นชุมชนที่ใหญ่ และมีความสำคัญ

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ และสิทธิของผู้คน LGBTQIAN+ กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ ได้กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งหวังว่า พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียมของไทย จะผ่านการพิจารณาสมาชิก ส.ว. ด้านผู้แทนฯ พร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อสนับสนุนด้าน LGBTQIAN+ ในไทยให้ก้าวหน้า โดยเฉพาะในด้านการศึกษา