กทม. พร้อมเลือก ส.ว. ระดับอำเภอ-จว.

2024-06-04 10:47:28

กทม. พร้อมเลือก ส.ว. ระดับอำเภอ-จว.

Advertisement

ปลัด กทม. ระบุพร้อมเลือก ส.ว. ระดับอำเภอและจังหวัด

เมื่อวันที่4 มิ.ย. 67 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า  กทม.  ได้เตรียมพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา กทม.  ระดับอำเภอ ซึ่งกำหนดเลือกวันที่ 9 มิ.ย. 67 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและ ผอ.การเลือกระดับอำเภอ แต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ ผอ.การเลือกระดับอำเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งได้ประกาศสถานที่เลือกระดับอำเภอทุกเขตเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้รับมอบบัตรเลือกสมาชิกวุฒิสภาและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกระดับอำเภอ จาก กกต. (สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง) เรียบร้อยแล้ว  สำหรับการเลือกระดับจังหวัด ในวันที่ 16 มิ.ย. 67 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและ ผอ.การเลือกระดับจังหวัด และแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ ผอ.การเลือกระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรับสมัครรับเลือก ระหว่างวันที่ 20 – 24 พ.ค. 67 มีผู้สมัคร จำนวน 2,489 คน ประกาศรายชื่อผู้สมัคร จำนวน 2,436 คน เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 67 ไม่ประกาศรายชื่อ จำนวน 53 คน โดยเขตบางกะปิมีผู้สมัครมากที่สุด 100 คน ประกาศรายชื่อ 99 คน เขตสัมพันธวงศ์มีผู้สมัครน้อยที่สุด 10 คน ประกาศรายชื่อ 10 คน