"อนุทิน"เป็นประธานเปิดงานบุญบั้งไฟแพรวา

2024-06-01 20:54:05

"อนุทิน"เป็นประธานเปิดงานบุญบั้งไฟแพรวา

Advertisement

 "อนุทิน"เป็นประธานเปิดงานบุญบั้งไฟแพรวา จ.กาฬสินธุ์ ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน กำชับทุกจังหวัดดูแลการละเล่นตามประเพณีปลอดภัยไม่กระทบการบิน

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.67 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวา 2567 ที่ ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งราชการ เอกชน ประชาสังคม ประชาชนร่วมกันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับทุกปี


สำหรับงานซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 67 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดให้มีกิจกรรมหลายเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ตำนานบุญบั้งไฟซึ่งเป็นเทศกาลที่มีเฉพาะในภาคอีสาน ทั้งในรูปแบบการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม การแสดงพื้นบ้าน พร้อมกับกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อาทิ การออกร้าน แสดงสินค้าชุมชน การฝึกอบรม ประกวดออกแบบชุดผ้าไหมแพรวาและผ้าพื้นเมือง ส่วนของการแห่บั้งไฟจัดขึ้นในวันนี้ (1มิ.ย.67) มีขบวนแห่เข้าร่วมอย่างยิ่งใหญ่กว่า 20 ขบวน แต่ละขบวนจะประดับตกแต่งด้วยผ้าไหมแพรวาอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างสวยงาม รวมถึงมีการประกวดขบวนแห่ความคิดสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมของเยาวชน


นายอนุทิน กล่าวว่า งานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวา ซึ่งจัดโดยชุมชนชาวผู้ไทบ้านโพนปีนี้ยังคงยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับทุกปี นอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานแล้ว ยังได้การประชาสัมพันธ์ผ้าไหมแพรวาซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้ผลักดันให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชน

"ผมขอชื่นชมทุกภาคส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่จัดงานใหญ่ในครั้งนี้จนสำเร็จ และขอนำคำชื่นชมนี้ไปยังพี่น้องคนอีสานทุกคนที่ท่านสามารถรักษาประเพณีอันยิ่งใหญ่ การละเล่นสนุกสนานและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะภูมิภาคเช่นนี้มาได้อย่างยาวนาน ผมขอให้ชาวกาฬสินธุ์ และชาวอีสานทุกคนอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีบุญบั้งไฟให้คงอยู่ตลอดไป และขอให้คิดต่อยอดให้ประเพณีนี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เกิดงานและอาชีพในท้องถิ่นให้ดียิ่งๆขึ้นไป" นายอนุทิน กล่าว


รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวว่า ในช่วงนี้ที่หลายพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วภาคอีสานมีเทศกาลบุญบั้งไฟ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้กำชับกับฝ่ายปกครองทั้งอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกระดับให้ดูแลให้มีการละเล่นและจุดบั้งไฟให้เป็นไปตามมาตรการดูแลความปลอดภัย จังหวัดใดที่อยู่ในเส้นทางการบินของอากาศยานประเภทต่างๆ ก็ให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) โดยมีการแจ้งการจัดงาน แจ้งกำหนดช่วงเวลา พื้นที่ การจุดบั้งไฟ เพื่อท่าอากาศยานต่างๆ สามารถประสานกับสายการบินและบริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกันอันตรายที่จะเกิดต่อต่ออากาศยาน ชีวิต ทรัพย์สินของผู้โดยสารและประชาชนด้วย