"เรืองไกร" จี้นายกฯ สั่ง รมว.คลัง ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวปี 56/57

2024-06-01 11:57:56

"เรืองไกร" จี้นายกฯ สั่ง รมว.คลัง ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวปี 56/57

Advertisement

"เรืองไกร" จี้นายกฯ สั่ง  รมว.คลัง ปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวปี 56/57 ขาดทุนเท่าใด

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2567 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า ตามที่องค์การคลังสินค้า ( อคส.) จะเปิดประมูลข้าวสารหอมมะลิ ของคลังสินค้า จ.สุรินทร์ ประมาณ 15,000 ตันที่เก็บมาประมาณ 10 ปี ดังที่ปรากฏข่าวแล้วนั้น โครงการรับจำนำข้าวดังกล่าวมาจากมติ ครม. ชุดของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 56 โดยมีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล เป็น รมว.พาณิชย์ เสนอกรอบวงเงินที่จะใช้ 270,000 ล้านบาท มีเป้าหมายรับจำนำข้าวเปลือกรวมประมาณ 16.5 ล้านตัน และมีความเห็นของกระทรวงการคลังไว้ว่า ควรมีการปิดบัญชีโครงการ เพื่อรับรู้กำไร ขาดทุน ค่าใช้จ่าย ภาระดอกเบี้ย ไว้ทุกปีบัญชีด้วย

นายเรืองไกร กล่าวว่า กรณีที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ให้ อคส. นำข้าวสารหอมมะลิออกมาประมูล ในเดือน มิ.ย. 67 นั้น จึงต้องขอให้นายกรัฐมนตรีนำมติ ครม. มาใช้สั่งการให้ นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกฯ และ รมว.คลัง ทำการปิดบัญชีเพื่อรับรู้กำไร ขาดทุนจากการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 ต่อไป  ผลการดำเนินโครงการมาทั้งหมด มีการชดเชยต้นทุนเงินและค่าใช้จ่ายดำเนินงานเท่าใด มีหนี้คงค้างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เท่าใด มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดเท่าใด ในวันนี้ ตนจึงส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทางไปรษณีย์ EMS เพื่อให้สั่งการไปยัง รมว.คลัง ดำเนินการปิดบัญชีโครงการต่อไป