ไทยเข้าสู่สภาวะลานีญา มิ.ย.-ส.ค.

2024-04-24 14:01:32

ไทยเข้าสู่สภาวะลานีญา มิ.ย.-ส.ค.

Advertisement

กรมอุตุนิยมวิทยาชี้ไทยเข้าสู่สภาวะลานีญาในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค.

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.67กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุ สถานการณ์เอลนีโญ ประจำเดือน เม.ย.  ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในสภาวะเอลนีโญกําลังอ่อน ประเทศไทยมีแนวโน้มอุณหภูมิสูงกว่าปกติ ในขณะที่ปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติ  คาดว่า ปรากฏการณ์เอนโซที่อยู่ในสภาวะเอลนีโญกําลังอ่อนนี้จะอ่อนลงและเปลี่ยนเข้าสู่สภาวะเป็นกลางในช่วงเดือน เม.ย.ถึง มิ.ย.67 จากนั้นมีความน่าจะเป็นร้อยละ 60 ที่จะเข้าสู่สภาวะลานีญาในช่วงเดือน มิ.ย.ถึง ส.ค.67 

ทั้งนี้อิทธิพลของปรากฎการณ์ "ลานีญา" จะทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น ช่วงเดือน มิ.ย.ถึง ส.ค.67